Nové vedení kraje řeší Zemánkův kontroverzní spolek

15. 12. 2020
Velký projekt ke zlepšení podmínek ve školství momentálně leží před novým vedením Olomouckého kraje. Má to ale háček. V projektu je zapojená čtveřice krajských radních z minulého volebního období. Ti získali řadové, ale i vedoucí pozice. Zajímavé na tom je, že ho na konci léta sami schvalovali a spoluvytvářeli. Jak upozornil nový radní ve věcech školství Aleš Jakubec (Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj), bylo to dokonce bez výběrového řízení.

HV: Pane doktore, na problém upozornila MF DNES. Mohl byste prvně čtenářům představit projekt, ve kterém momentálně působí čtyři bývalí krajští radní, což podle vás může být problém?

Jedná se o projekt, ve kterém je zhruba 230 milionů korun. Je na tři roky. Jde o snahu zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji. Projekt navazuje na IKAP 1 (Integrace krajského akčního plánu pozn. red.). Tam šlo o částky menší a dělal to spolek Centrum uznávání a celoživotního učení (CUOK), který už měl nějakou historii a dělal to tři roky. Následně se začalo řešit, protože projekty šly do všech krajů, kdo je bude dělat. Jednou variantou bylo, že je budě dělat kraj samotný. Další, že to pro něj bude dělat někdo další. Já jsem tady tehdy nebyl, bývalé vedení kraje se rozhodlo, že to bude dělat nový spolek. Ten se jmenuje IKAP for OK. Aby to bylo ještě komplikovanější, tak tento projekt je rozdělený na dvě části. První je rozvoj rovné příležitosti ve vzdělávání. Ten spravuje Univerzita Palackého. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby osoby s postižením mohly mít stejně kvalitivní vzdělávání, jako děti bez hendikepu. A pak je zde problém 193 milionů, které jdou na hospodaření daného spolku.

HV: Jak jste na problém narazil?

Jako první jsem si při seznamování s projektem všiml personálního složení. Ve vedení jsou všichni tři bývalí náměstci hejtmana za sociální demokracii a paní Adamíková za ANO. Tady vznikla má obava ohledně okolností, za jakých se do vedení projektu dostali, jde třeba i o vedení projektu panem Zemánkem, takže jsme začali zjišťovat. A zjistili jsme, že neproběhlo ani žádné výběrové řízení.

HV: Podnikli už jste nějaké kroky, jak získat ve spolku hlas?

Abychom ve spolek získali důvěru, požádali jsme ho, aby přijal šest našich členů. Logika byla jasná. Spolek má v současné době členů pět a my jsme tam chtěli většinu, abychom si to mohli kontrolovat. To proběhlo včera. Bohužel, spolek přijal jak šest našich členů, tak dalších šest. My teď vyhodnocujeme, co to pro nás znamená, zda spolek splnil naše podmínky. Ano, přijal šest lidí, ale my jsme ve spolku většinu nezískali. A spolek má pracovat pro kraj a hospodařit se 193 miliony. A my jsme teď pořád ve fázi, zda peníze uvolnit, nebo ne.

HV: Možnosti jsou tedy momentálně dvě. Peníze uvolnit, nebo neuvolnit. Co by se stalo, kdybyste peníze neuvolnili?

Šlo by o porušení závazku ke spolku. My teď na ministerstvu školství zjišťujeme, co by to znamenalo směrem k poskytovateli dotace. Jde totiž o peníze, na kterých se kraj spolupodílí se státem.

HV: Vy jste říkal, že jste do spolku prosadili šest členů. Jaké je jejich personální složení?

Všechno jsou to lidé, kteří se pohybují v oblasti školství a jeden člověk na projektové řízení.

HV: Vy když jste viděl původní složení spolku, jaká byla vaše reakce?

Začal jsem přemýšlet, co s tím dál. Já nechci diskriminovat žádného politika. Tím, že skončí ve své funkci, ať je zaměstnaný, to nejde, aby nebyl. Ale v okamžiku, kdy je počet politiků tak velký, zvlášť, když neproběhlo žádné výběrové řízení, je to podezřelé.

HV: Dokážete si představit spolupráci se spolkem v současném složení, kdy jsou tam čtyři radní z minulého vedení kraje?

Představit si ji dokážu, ale velmi složitou. Já jsem po nich chtěl, aby respektovali, že kraj je tím, kdo si tuto zakázku u spolku zadal. I když to bylo minulé vedení. Myslím si, že kraj do toho může vstupovat. Ne, abychom se v rámci spolku přehlasovávali a ukazovali si, kdo má větší sílu.

HV: Pokud by se nějaké problémy přece jen objevily, koho by se mohly dotknout? Pokud se budeme bavit o školách.

Pokud by celý projekt padnul, přišli bychom o 230 milionů. A je otázka, zda bychom o ně mohli opět žádat. Jsou zde jistá rizika, protože lidé už měsíc pracují, je otázka, na koho by šly případné výdaje.

HV: Existuje například i možnost, že by to za současný spolek mohl převzít nějaký jiný, pokud by spolupráce opravdu nebyla možná?

To chceme s panem hejtmanem zjistit na ministerstvu školství.

Lukáš Blokša

Zdroj: https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/kraj/nove-vedeni-kraje-resi-zemankuv-kontroverzni-spolek