Kvalitní školství je pro nás stejně důležité jako lázeňství

24. 9. 2021

Město Jeseník se otázkou vzdělávání zabývá velice intenzivně, snažíme se neustále zlepšovat jeho kvalitu. Školy podporujeme prostřednictvím investičních akcí, dotací nebo rozšiřováním povědomí o jejich aktivitách a projektech.
Dnes už je všeobecně známo, že na kvalitu naší práce či vzdělávání má výrazný vliv vnitřní prostředí. Proto právě školy a kulturní objekty tvoří více než polovinu budov, které byly v roce 2015 zahrnuty do energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. Pro město to znamenalo, že v té době mohlo nainvestovat téměř 11 milionů korun do modernizace vytápění, osvětlení a spořičů vody v celkem sedmi objektech, které nám od roku 2016 každoročně šetří elektřinu, teplo a vodu za 1,7 mil. Kč. Pokud bychom v daném roce ušetřili méně, rozdíl doplatí poskytovatel projektu, kterým je ENESA z ČEZ ESCO. Další výhodou je, že investici nyní splácíme z úspor, které máme garantovány po dobu deseti let smluvně. Takže jsme nepotřebovali žádnou vstupní investici, a díky smluvní záruce víme, že vše pohodlně splatíme. Navíc naše město leží uprostřed krásné přírody, proto nás těší, že jsme tímto projektem přispěli i ke snížení emisí CO2 o 270 tun ročně.
Ale zpátky ke školství. V Jeseníku jsme si plně vědomi důležitosti předškolní výchovy a jejího vlivu na další vzdělanost a potažmo i pracovní uplatnění dnešních předškoláků. Mateřské školy u nás sídlí v pěti budovách a nabízejí dostatečnou kapacitu pro umístění dětí. Základní škola, která využívá tři budovy, nabízí klasické vzdělávání, ale i třídy se speciálním sportovním zaměřením. Poskytuje také alternativní vzdělávání formou Montessori.
Nejen pro předškolní děti jsou realizovány aktivity s cílem podpory patriotismu a aktivity zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání. Žáci základních škol mohou například navrhovat a rozhodovat v rámci participativního rozpočtu, tzv. Pébéčka, o projektech, které zlepší prostředí nebo atmosféru v jejich škole. To se velice osvědčilo, vřele doporučuji. V rámci kariérního poradenství mohou rovněž navštívit střední školy v regionu, absolvovat tandemovou výuku s rodilým mluvčím, nebo se zapojit do různých soutěží.
Jeseník disponuje i širokou nabídkou středního vzdělání. Proslulé je naše gymnázium, zaměřené kromě všeobecného vzdělávání i na robotiku nebo sporty, jako jsou cyklistika, lyžování, či lezectví. To je myslím hodně unikátní. Najdete u nás i střední školu stavební a strojní, kde lze mimo jiné studovat obor informační technologie. Dále jsou to Hotelová škola Vincenze Priessnitze, obchodní akademie a střední škola gastronomie a farmářství, třeba s unikátními obory umělecký kovář, sedlář, nebo včelař.
V oblasti vzdělávání a rozvoje dětí rodiče kvitují pestrou nabídku zájmových kroužků Střediska volného času Duha. Váženou institucí je také Základní umělecká škola se světovými úspěchy Dechového orchestru mladých. Najdete u nás i velký počet sportovních oddílů a klubů zaměřených na běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, sportovní gymnastiku a mnoho dalších disciplín. Významná je také spolupráce s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které pomáhá při zpracovávání regionálních pracovních listů, které se následně využívají ve výuce.

Když si to zpětně čtu, vidím, kolik je v tom práce. Velké díky vám všem, kteří se na ní každodenně podílíte!

Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník, Jeseník srdcem

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme