Komunální volby 2010

Olomoucká TOP 09 chce otevřít radnici občanům

9. 9. 2010 | 10:09

Olomouc - Více zapojit občany města do rozhodování, ušetřit na provozních výdajích magistrátu a obnovit zeleň v centru krajské metropole. To jsou některé z bodů programu pro komunální volby, které dnes představila strana TOP 09 v Olomouci.

Ústředním mottem komunální kandidátky ve městě je heslo „100.362 obyvatel Olomouce si zaslouží změnu“. Těmi nejdůležitější jsou podle městského lídra kandidátky Ivo Vlacha zlepšení komunikace směrem k občanům a ozdravení městských financí. „Přímým důsledkem vládnutí velké radniční koalice v uplynulých dvou volebních obdobích je strmý nárůst zadlužení ze 480 milionů korun na konci roku 2001 na hodnotu 1,269 miliardy korun na konci roku 2009. V této částce navíc není zahrnut dlouhodobý závazek, který město přijalo k financování nového akvaparku. Ten představuje další zátěž přes 500 milionů korun,“ uvedl Vlach. Úspory by strana v případě úspěchu v říjnových volbách chtěla hledat mimo jiné ve snížení provozních nákladů magistrátu a počtu úředníků. „Rezervy chceme najít i v rozpočtech městem zřizovaných akciových společností a příspěvkových organizací,“ upřesnil Vlach.

TOP 09 plánuje odstranit bariéry v komunikaci mezi občany, politiky a úředníky. „Zpracujeme takovou změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zaručí, že se budou moci občané aktivně zapojit do řízení města. Politici a úředníci tak budou pod veřejnou kontrolou a ponesou za svá rozhodnutí větší odpovědnost,“ zdůraznil Vlach.

Strana se v programu mimo jiné věnuje také problematice dopravy, bezpečnosti a životního prostředí. „Rádi bychom obnovili zeleň na Horním a Dolním náměstí, vybudovali park v městské části Lazce a dokončili revitalizaci městských sadů,“ popsal vysokoškolský pedagog a lídr kandidátky v prvním z pěti volebních obvodů Aleš Jakubec. Městští strážníci by se pak podle dalšího z lídrů měli více věnovat pomoci občanům a zvýšení bezpečnosti jejich dětí. „Zasadíme se o to, aby bylo v ulicích ve všech lokalitách města více pěších hlídek nebo policistů na kolech či elektrických mopedech,“ uvedl počítačový specialista a kandidát za volební obvod 4 Karel Šimša.

Radnice by podle představitelů strany měla neprodleně řešit také problematiku protipovodňové ochrany. „Ve spolupráci s odborníky a Povodím Moravy chceme hledat co nejefektivnější řešení protipovodňových opatření. V první etapě se bude jednat o projekt zkapacitnění a zpřístupnění řeky Moravy občanům v úseku od ulice Komenského po kojenecký ústav. Nesmíme také zapomínat na vyřešení lokálních záplav na Nemilance,“ popsal lídr volebního obvodu 3 Petr Navrátil.

V programu TOP 09 nezapomíná ani na sociální problematiku a oblast kultury. „Ve vytypované lokalitě bychom chtěli vybudovat přívětivý domov pro seniory, který ve městě chybí. Rádi bychom jej postavili s přispěním dostupných dotačních titulů,“ upřesnila expertka na oblast sociálních věcí a kandidátka za volební obvod 2 Eva Machová.

TOP 09 v programu podporuje vybudování východního obchvatu města směrem na Šternberk a naopak se staví proti stávající trase severní tangenty. Ráda by rozšířila spolupráci na konkrétních projektech s Univerzitou Palackého a Fakultní nemocnicí. Zástupci strany s ohledem na demografický vývoj a nedostatek volných míst v mateřinkách zvažují možnost využití stávajících prostor základních škol k přeměně na třídy mateřské školy. TOP 09 hodlá podporovat také firemní školky a školky s rodinným přístupem.

Mgr. Kateřina Šišková

Kancelář TOP 09 Olomouc

tel: 736 488 888

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme