Kandidátka odpovídala na anketu Deníku

3. 10. 2012 | 15:00

1. Proč by voliči měli dát hlas právě Vám?
Nabízím dvaadvacetileté zkušenosti z komunální politiky, z toho dvanáct let ve funkci starostky obce, která čítá tři a půl tisíce obyvatel. Jsem přesvědčená, že kdyby v parlamentu byla většina politiků, kteří začínali s politikou na komunální úrovni, nebylo by tolik korupce, ani dluhů a zcela jistě by slovo „politik“ nebylo téměř hanlivým výrazem, jako je tomu dnes. Během svého působení na pozici starostky obce jsem spolu se svými kolegy snížila dluhy obce za osm let na necelou třetinu, přestože se nám podařilo naopak ztrojnásobit objem investic. Pokud budou ve vysoké politice lidé, kteří se takto osvědčili při hospodaření na komunální úrovni, státní ekonomice to rozhodně prospěje.
Mám zájem pomáhat v boji proti zlu v jakékoliv podobě. Ať už jej nazýváme korupcí, lhostejností, či arogancí. Za korupci považuji také současný nešvar být senátorem i hejtmanem, či poslancem a současně uvolněným starostou, a především brát za tyto všechny funkce peníze. Chci také pomoci slabým a nemocným či postiženým lidem, protože potřebují, abychom jim věnovali více pozornosti a usnadnili jim jejich nelehký život. Zaslouží si žít stejně kvalitně jako všichni jejich šťastnější spoluobčané.

2. Jaký je podle Vás největší problém regionu, který chcete v Senátu zastupovat?
Největšími problémy na Šumpersku a Jesenicku jsou bezesporu dopravní spojení do okrajových částí regionu a vysoká nezaměstnanost. Tyto dva hlavní problémy spolu úzce souvisejí a vlastně se pojí v jeden. Senátní obvod, ve kterém kandiduji, dělí hory. Dopravní spojení jsou pouhé dvě komunikace a jedna železniční trať a to je málo. Právě špatná dopravní dostupnost odrazuje podnikatele a investory, aby zakládali v regionu nové podniky, nebo zde rozvíjeli ty stávající. Nevznikají tu tak nová pracovní místa a těch stávajících spíše ubývá, takže nedostatečné dopravní spojení v regionu se stává jednou z hlavních příčin samotné nezaměstnanosti, která lidi v regionu hodně trápí. V důsledku zmíněných problémů hrozí vylidňování tohoto krásného regionu, kde mají právo kvalitně žít ti, kteří se zde narodili a mít možnost zde vychovat i svoje potomky.

3. Měla byste jako senátorka šanci přispět k jeho řešení? Jak?
Zasadila bych se o lepší dopravní spojení mezi šumperským a jesenickým regionem. Jsem pro stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem, aby se hlavně Jesenicko stalo atraktivnější pro život, aby se tady snížila nezaměstnanost a aby mladí lidé z tohoto regionu přestali odcházet. Plán stavby tunelu pod Červenohorským sedlem byl v minulosti zavržen mimo jiné s odvoláním na vysoké náklady. Avšak současně s tím, jak nelze nalézt prostředky na velké projekty v našem regionu, jsme svědky plýtvání penězi jinde. Nikdo si nedává do souvislostí, že například jen za vícepráce při stavbě pražského tunelu Blanka by mohl být realizován tunel pod Červenohorským sedlem (či jeho velká část). Tunel, díky kterému by mohl být atraktivnější náš krásný region, ze kterého teď odcházejí mladí lidé, poněvadž nemají práci, ani služby potřebné k výchově svých dětí.
V otázce nezaměstnanosti budu navíc usilovat o lepší nastavení koncepce škol a učilišť, aby dokázaly vyučit v jednotlivých oborech dostatek lidí, kteří zaměstnají sami sebe a vytvoří další pracovní místa pro druhé.

Štítky