Jakubec: Olomouc obnoví další hřiště i sportoviště

17. 3. 2016

Obnovených městských hřišť se i letos a v příštím roce dočkají malé děti, ty odrostlejší se zase mohou těšit na nově vybavená sportoviště. Radní města souhlasili s pořízením dalších investičních záměrů na jejich opravy.

“V letošním roce pořídíme investiční záměry na celkem čtyři lokality. Samotná obnova tří vybraných hřišť a jednoho sportoviště pak proběhne v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. “Obnovy se tak dočkají dětská hřiště v ulici Kosmonautů, v Zikově ulici na Nových Sadech a v Ručilově ulici v městské části Nový Svět. Stávající sportoviště v Parku Malého Prince v Neředíně chceme vybavit novými fitness prvky,“ popsal plány města náměstek Jakubec.

ulice Kosmonautů - Hodolany

kompletní rekonstrukce dvou hřišť v navazujících vnitroblocích pro děti 3-6 let a 6-12 let. Náklady na obnovu herních prvků jsou odhadovány na 700 tisíc korun.

ulice Zikova - Nové Sady

rekonstrukce hřiště pro děti ve věkové kategorii 3-6 let a 6-12 let ve vnitrobloku. Obnova vybavení, které má lépe odolat i případným útokům vandalů, je odhadnuta na 600 tisíc korun.

ulice Ručilova - Nový Svět

obnova hřiště pro děti ve věku 6-12 let. Předpokládané náklady jsou ve výši 400 tisíc korun.

Park Malého Prince - Neředín

doplnění venkovních fitness prvků pro mládež a seniory poblíž multifunkčního sportovního hřiště v parku. Odhadované náklady činí 400 tisíc korun.

Při rozhodování o výběru lokalit pro obnovu vycházejí radní z požadavků komisí městských částí, z požadavků správců hřišť a podnětů veřejnosti. “Během posledních čtyř let jsme rekonstruovali celkem 20 hřišť v nejrůznějších lokalitách po celém území města a také zcela nově vybudovali dvě hřiště a jedno sportoviště. Aktuálně do obnovy investujeme částku zhruba 1,5 milionu korun ročně,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Během letošního roku projde obnovou hřiště a sportoviště v Čechových sadech, kde se mladší dětí dočkají doplnění herních prvků, starší pak zbrusu nového street workout sportoviště. “Změny plánujeme také v celkovém uspořádání tohoto velmi oblíbeného a hojně navštěvovaného hřiště v městském parku. Předpokládáme, že náklady dosáhnou výše jednoho milionu korun a obnova bude dokončena do začátku letních prázdnin,“ doplnil náměstek Jakubec. Renovaci za celkem 400 tisíc korun čeká i hřiště v městské části Nedvězí, které bude doplněno o prvky pro starší děti a mládež.

Ve správě města je v současné době 64 herních, 23 smíšených a 14 sportovních veřejnosti přístupných hřišť lokálního a celoměstského významu. V rámci celoroční průběžné údržby jsou jednotlivé herní prvky drobně opravovány a jedenkrát ročně prochází velkou technickou kontrolou. Celkem se v letech 2009 - 2015 zrekonstruovalo 40 lokalit za 17,5 milionu korun.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme