Holický les lemuje nová cyklostezka, která spojuje Holici s Novým Světem

2. 10. 2018

Cyklostezka o délce půl druhého kilometru i s novou lávkou nyní propojila dvě městské části Olomouce. Trasa spojující Holici a Nový Svět pomocí lávky bezpečně překonává i hlavní železniční trať ve směru na Přerov. Pěší i cyklisty stezka převede přes areál Holického lesa a zamíří k univerzitnímu kampusu a průmyslové zóně v ulici Šlechtitelů.

„Jeden a půl kilometru dlouhá cyklostezka vyrostla během šesti měsíců. Cyklistům i pěším tak zcela nově poskytuje bezpečné spojení z Holice na Nový Svět a slouží i jako komfortní stezka, pro lidi, kteří pracují v průmyslové zóně Keplerova a Šlechtitelů,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček. 
Zásadním přínosem z hlediska bezpečnosti dopravního provozu je zcela nová lávka s přemostěním o délce 35 metrů, která překonává hlavní železniční trati ve směru z Olomouce na Přerov a Ostravu. „Holice, jedna z nejvýznamnějších částí města, se po dlouhé době dočkala bezpečného propojení se zbytkem Olomouce pro cyklisty, pěší i in-line bruslaře. Je to významný počin nejen pro milovníky bezmotorové dopravy, ale i pro ty, kteří mají rádi přírodu a chtějí v blízkosti Moravy a rostoucího lužního lesa trávit více času,“ podtrhl význam budování rekreační zóny v jižní části města náměstek Ladislav Šnevajs. 
Stezku o šířce 3 metry doplňují kromě ocelobetonové lávky přes železnici také opěrné zdi poblíž trati i v úzkém prostoru mezi silnicí a oplocením tamního kovošrotu. Součástí stavby je odpočívadlo které doplní i další odpočinkové prvky přímo na plochách lesoparku. „Vznikající sportovně rekreační oblast do budoucna doplní i další přírodě blízká opatření, která se budou realizovat na řece Moravě nedaleko Holického lesa,“ upozornil náměstek primátora Aleš Jakubec. „Zadali jsem již také zpracování projektové dokumentace dalších úseků, které dotvoří ucelenou síť cyklostezek ve městě,“ doplnil. 
S financováním stavby za celkem 44 milionů korun městu pomáhá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 39 milionů korun. „Závazná dotace byla pro konečné rozhodnutí o realizaci finančně nákladné a potřebné cyklostezky klíčová,“ objasnil náměstek Ladislav Šnevajs s tím, že cyklostezka patří mezi projekty v rámci ITI Olomoucké aglomerace. 
Rekreační oblast Holického lesa navíc nově zkrášluje i další strom vysazený u příležitosti otevření lávky a cyklostezky. Výsadbu Stromu svobody podpořila Nadace partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. 
Výsadba holického lesoparku na 33 hektarech v lokalitě lemované ulicemi Průmyslová, Keplerova a Šlechtitelů proběhla na podzim roku 2013. O oživení nové rekreační zóny se stará Spolek pro Holický les, který zde pořádá vycházky, pravidelný jarní úklid nebo podzimní drakiády. „Máme obrovskou radost, že se dobrá myšlenka stává v Olomouci skutečností,“ je přesvědčena Ivana Kalodová ze Spolku pro Holický les. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme