Deset let v Evropské unii

Klady převažují nad zápory

8. 5. 2014

U každé lidské aktivity můžeme najít klady i zápory, není tomu jinak ani u našeho svazku s EU. Můžeme si stěžovat třeba na přílišnou byrokracii, přizpůsobování se evropským normám a zákonům nebo na ovlivňování domácí politiky z bruselského centra.

Značně viditelné a diskutované jsou například otázky čerpání financí na různé programy a projekty, kdy nepatříme k zemím, jež tyto prostředky dokáží plně a účelně vyčerpat.  Na to bych se chtěl v Evropském parlamentu vedle dalších aktivit zaměřit. Přece se nemůže stát, že takzvané unijní prostředky nejsou vyčerpány či se ztrácejí neznámo kam.   Doufám, že takový osud nepotká aglomeraci Olomouc- Prostějov - Přerov, do níž může z Bruselu přijít až 5 miliard korun v následujících šesti letech.  

I když některé kroky unijních orgánů se mně ne právě zamlouvají a s některými dokonce  nesouhlasím, musím přiznat, že klady našeho soužití v evropském společenství jednoznačně převažují. Po desetiletích máme opět svobodu a nemám na mysli pouze možnost volného cestování.

Zapomíná se na řadu dalších svobod, pro mě jako vysokoškolského pedagoga to může být například možnost studijních pobytů (mobilit), a to jak středoškoláků, tak vysokoškolských studentů nebo spolupráce se zahraničními pracovišti ve vědě a výzkumu.  Tyto šance oceňují i mladí lidé, kteří podle posledních průzkumů patří k největším podporovatelům našeho členství v EU. V rámci mé profese může být dalším velkým přínosem našeho členství v EU začlenění přírodovědně a krajinářsky unikátních a zajímavých oblastí v naší zemi do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 nebo financování řady projektů zlepšujících stav našeho životního prostředí.

Snad každý z nás bude schopen ze svého pohledu najít řadu pozitiv, ale i negativ našeho začlenění v evropském prostoru. Věřím, že při důkladném zhodnocení budou klady převažovat a záporné aspekty je nutné postupně. V tom bych chtěl být v Evropském parlamentu nápomocen. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme