Chalánková: Inspiraci hledejme v rodině

29. 9. 2012 | 15:00

Návrat k hodnotám rodiny, rodinným vazbám a k vzájemné odpovědnosti – tak by si představovala poslankyně Jitka Chalánková sociální politiku v kraji. Prioritou TOP 09 a Starostů je především podpora úplných rodin, ale také samozřejmě cílená podpora pro rodiče – samoživitele. „Mimo jiné se také chceme zaměřit na pomoc občanům, kteří již nemají možnost se o sebe postarat sami. Mezigenerační solidarita, sociální soudržnost i solidarita se slabými, nemocnými a handicapovanými je pro nás samozřejmostí. Jako velmi důležitou vnímám také podporu sociálního bydlení, aby nedocházelo v případě nouze k rozdělení rodin,“ uvádí Chalánková. Početnou skupinou lidí, na které neexistence sociálního bydlení těžce dopadá, jsou rodiny s nízkými příjmy a osamocení rodiče s dětmi. Rodiny, v nichž obvykle jeden z partnerů pobírá rodičovský příspěvek nebo je evidován na úřadu práce, jsou často v neřešitelné situaci, kdy nemohou nalézt pronajímatele, který by byl ochoten s nimi uzavřít nájemní smlouvu. Osamocení rodiče samoživitelé se do tíživé situace s bydlením dostávají často v důsledku domácího násilí nebo po rozchodu partnerů, kdy například rodič s dítětem sice bydlení má, ale není únosné v něm nadále setrvat. Také se bohužel velmi často stává, že bydlení v důsledku životní situace ztratí a hrozí, že skončí na ulici. „Jelikož si myslím, že je tento problém potřeba velmi rychle řešit, chystá se návrh zákona o sociálním bydlení, který se bude přímo na tuto oblast úzce zaměřovat,“ vysvětluje poslankyně.
Senioři a zdravotně postižení si zaslouží naši pozornost V rámci celé republiky dochází v krajích k přeměně velkých pobytových zařízení pro zdravotně postižené. Buď se ústavy úplně ruší a pro uživatele se nakupují byty, nebo domy, kde je několik bytů, v nichž se poskytují sociální služby. „Upřednostníme v kraji poskytování terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Naší prioritou v kraji také bude vytvoření samostatného dotačního titulu pro obce a neziskové organizace, které právě sociální služby poskytují,“ uvedla Jitka Chalánková. K celé situaci ještě poslankyně doplnila, že v rámci Olomouckého kraje existuje zatím pouze 1 projekt příspěvkové organizace kraje, který je finančně zajištěn z prostředků integrovaného operačního programu a peněz od státu (Vincentinum, poskytovatel sociálních služeb ve Šternberku). Je zde vytvořen transformační plán a jsou nakoupeny byty, kam bude část uživatelů, kteří jsou schopni samostatně bydlet, přestěhována. „Nepovažuji za rozumné vyčleňování seniorů ze společnosti někam na odlehlá místa do velkých domovů. Naší prioritou jsou právě tato menší zařízení. Samozřejmě že nejlepším řešením by bylo, kdyby mohli naši prarodiče zůstávat ve většině případů ve svých rodinách,“ dodala poslankyně Chalánková.

Olomoucký deník | 29.9.2012 | Rubrika: Top 09 | Strana: 10 | Téma: Poslanci - Chalánková Jitka

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme