Česká inspekce životního prostředí postoupila šetření legality nanonástřiků v prostějovských školách Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje

13. 10. 2021

KHS Olomouckého kraje se na základě podnětu zastupitele Aleše Matyáška obrátila na Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) s žádostí o součinnost

ve věci neoznámeného či nepovoleného biocidního přípravku společnosti VEDERIA SOLUTIONS, s.r.o. Přípravek s názvem SmartCoat byl v únoru letošního roku nastříkán bez vědomí rodičů v prostějovských mateřských a základních školách kvůli ochraně před Covid-19. Případem se zabývalo několikrát zastupitelstvo města Prostějova.
Primátor František Jura (ANO) po upozornění senátorky Jitky Chalánkové a varování z odborných kruhů nástřiky 18. února 2021 pozastavil. Mezitím však byl přípravek s nanočásticemi oxidu titanu aplikován na pěti mateřských školách a pěti základních školách.
Oxid titanu v nanoformě byl v EU v roce 2020 zařazen na seznam látek podezřelých z karcinogenních účinků
V průběhu první poloviny roku vyplynuly pochybnosti o zdravotní nezávadnosti použitého materiálu, který je nyní na školních lavicích a dalším zařízení prostějovských mateřských a základních škol.
Státní zdravotní ústav (SZÚ) zaslal dne 26. 4. 2021 primátorovi Františku Jurovi doporučení k výměně koberců a rohoží a přetření zasažených stěn v dosahu dětí standardním bezprašným nátěrem. SZÚ dále doporučil přetřít plochy stolů a lavic vodorozpustnou barvou a aplikované nástřiky uzavřít. Společnost VEDERIA na výzvu náměstka primátora pro školství Dr. Jana Krchňavého ze dne 24. 3. 2021 k doložení zdravotní nezávadnosti nástřiků, předložila znalecký posudek ze dne 23. 3. 2021 znalce Ing. Vladimíra Procházky, z něhož vedení města veřejnosti prokazovalo nezávadnost nástřiků ve školách. Zastupitel Aleš Matyášek se obrátil se žádostí o stanovisko tomuto posudku na SZÚ. Ten konstatoval, že názory znalce, se opírají pouze o PR materiály společnosti VEDERIA a jsou tak zcela jednostranně zaměřené na obhajobu stanoviska dodavatele nástřiků, přičemž zcela chybí odborné posouzení situace.
ČIŽP zahájila se společností VEDERIA kontrolu při níž zjistila, že se jedná o prostředek s deklarovanou biocidní účinností, přičemž nenalezla žádné doklady, které by prokázaly povolení SmartCoat jako biocidního přípravku k dodávání na trh dle platné legislativy ani jeho registraci v registru Ministerstva zdravotnictví. Inspekce na základě svých zjištění postoupila prošetření legality dodávání přípravku na trh v ČR Krajské hygienické stanici (KHS) Olomouckého kraje.
Vedení města Prostějova do dnešního dne neinformovalo ani veřejnost ani zastupitele o žádných opatřeních k eliminaci zdravotních rizik v souvislosti s kontaktem dětí s nastříkanými plochami ve školách, jak je uvedeno v doporučení SZÚ. Zastupitel Aleš Matyášek proto seznámil dne 5. 10. 2021 primátora Františka Juru se závěry České inspekce životního prostředí a vyzval ho k bezodkladné realizaci doporučení SZÚ ze dne 26. 4. 2021 a vyvození důsledků vůči společnosti VEDERIA.
„Rodiče se stále dotazují, zda ve věci nastal nějaký posun a já jim musím odpovídat, že jsme stejně jako oni bez jakýchkoli informací. Již v březnu jsem požadoval provedení expertních analýz. Kolují přitom nejrůznější pokoutní informace o tom, že se učinilo tohle či tam to. Proto jsem se po diskusi s kolegy rozhodl zaslat primátorovi zjištění ČIŽP a oficiální výzvu.“ vysvětlil Aleš Matyášek.
Zastupitelský klub Na rovinu!

https://prostejovsky.rej.cz/clanky/spolecnost/755-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-postoupila-setreni-legality-nanonastriku-v-prostejovskych-skolach-krajske-hygienicke-stanici-olomouckeho-kraje

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme