20. výročí Spolku pro obnovu venkova

9. 5. 2011 | 15:00

K příležitosti dvacátého výročí Programu obnovy venkova (POV) se v pondělí 2. května uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny slavnostní seminář. Pozvání na něj přijala řada významných hostů. Mezi jinými promluvili k plénu i ti, kteří se o schválení POV velkou měrou zasloužili a pomohli mu získat stabilitu. Setkání, jemuž nechyběl nádech nostalgie ani optimistický pohled do budoucna, pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR.
Seminář se konal ve Státních aktech, jehož sál je mnoha starostům známý, neboť zde probíhá předávání obecních znaků a praporů. V pondělí ho zaplnili aktivisté a příznivci POV. V úvodní řeči Pavla Lukši, předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, připomněl jeho bývalý kolega a nynější starosta Třanovic Bc. Jan Tomiczek, k čemu  Program slouží. „Nadstandardní investice by měly obce financovat z dotací a nespoléhat se pouze na RUD,“ apeloval.    
Poslankyně a místopředsedkyně klubu TOP 09 a Starostové MUDr. Jitka Chalánková ve svém projevu zdůraznila, že obnova venkova je záležitostí celospolečenskou a poděkovala SPOVu za výbornou spolupráci. Na svou první zkušenost s POV zavzpomínala senátorka a místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ing. Jana Juřenčáková. V roce 1999 iniciovala petici za odtržení obce s šesti sty obyvateli, což se jí o rok později podařilo. „Tehdy jsem měla poprvé tu čest seznámit se s POV. Z prvních financí tohoto programu jsme nechali v naší nově vzniklé obci opravit cestu,“ vzpomněla někdejší starostka Juřenčáková.
Poslanec JUDr. Stanislav Polčák, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zmínil, že bez POV by byla situace na venkově mnohem horší než je, přestože ideální není. „Jedna z příčin naše zaostávání v modernizaci je ta, že směřujeme dotace na to, aby někdo něco nepěstoval, aby zemědělci neosívali své louky a pole,“ uvedl ve své řeči a dodal, že by mělo být ke krajině přistupováno lépe. Rovněž se zmínil o pocitu některých vysoce postavených činitelů, že je vysoký počet obcí neefektivní. „Já naopak vnímám malé obce jako bohatost naší krajiny. Velká ucelená území by popírala odkaz našich předků,“ vyjádřil svůj  názor poslanec.    
Významným hostem pondělního semináře byl exministr Ministerstva pro místní rozvoj Jaromír Císař. Za jeho působení ve vládě v roce 1998 byla schválena platná novela POV.  Skromně však ve svém příspěvku řekl, že se na tomto procesu nepodílel sám. Nejprve krátce zavzpomínal a poté se vyjádřil k problematice, která je podle něj pro venkov palčivá v současnosti. Pohovořil o bytové politice, jež není k malým sídelním útvarům příliš vstřícná. Na závěr vyjádřil poděkování předsedovi SPOV Mgr. Eduardu Kavalovi a na oplátku přijal od Spolku malý zvoneček, jako symbol zvonění na dobré časy.  
Poté se ujal slova Ing. Jiří Vačkář,  vrchní ředitel sekce regionální politiky. Ten se z hmotných potřeb venkova přesunul k lidským. „Sbližování lidí se nehodnotí na koruny,“ řekl mimo jiné a volně tak přešel k tématu soutěže Vesnice roku. Ta je totiž výsledkem toho, jak se obce naučily využívat POV, vylepšit svou vizáž a prezentovat se pak široké veřejnosti.
Slovo samozřejmě dostal také předchůdce současného předsedy SPOV ing. Jan Kruml. Ten vzpomněl, jak jako iniciátoři POV čerpali zkušenosti z Dolního Rakouska a Bavorska, poté připravili návrh podobného programu pro naši republiku a tehdejší ministr životního prostředí  Ivan Dejmal jej předložil vládě. Tehdejší předseda české vlády JUDr. Petr Pithart jej komentoval slovy: „Konečně je tady něco, co má dlouhodobý význam.“ Vláda POV přijala, obce jej okamžitě začaly využívat a chápaly ho jako způsob spolupráce mezi vládou a občany. Následně přišel ministr Dejmal s návrhem založit občanské sdružení, které by POV udržovalo při životě. Tak vznikl SPOV, jež se stal postupem času partnerem mnoha významných institucí a dodnes pomáhá získávat venkovu podporu poslanců.
Prostor dostal také novodobý program Leader, k němuž krátce pohovořili místopředseda SPOV JUDr. Radan Večerka a předseda NS MAS Bc. František Winter. „Naším cílem není jen shánět peníze, ale především zachovat duch venkova,“ uzavřel seminář předseda SPOV Mgr. Eduard Kavala. Symbolicky však celé pondělní setkání, na němž nechyběla ani volná diskuze, ukončil až ing. Jan Kruml, když zazvonil zvoneček, který mu byl Spolkem darován, stejně tak jako Jaromíru Císařovi a Ing. Jiřímu Vačkářovi.

Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme