Vyhlášení nominací pro volby do regionálních orgánů strany

13. 3. 2019

Výbor místní organizace Přerov vyhlašuje nominace pro volbu regionálního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 14.3.2019

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací : 8.4.2019

Datum konání volby na místním sněmu: 10.4.2019

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v RO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: ivo@lausch.cz

Každý člen RO může nominovat kandidáty písemně předem i přímo osobně na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce 
Předseda regionální organizace,
až dva místopředsedové regionální organizace,
a až 7 členů regionálního výboru.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme