Vyhlášení nominací pro volby do místních orgánů strany

13. 3. 2019

Výbor místní organizace Přerov vyhlašuje nominace pro volbu místního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 14.3.2019

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací : 8.4.2019

Datum konání volby na místním sněmu: 10.4.2019

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v MO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: ivo@lausch.cz

Každý člen MO může nominovat kandidáty písemně předem i přímo osobně na místním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce 
Předseda místní organizace,
místopředseda místní organizace,
a až 5 členů místního výboru.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme