Kovaříková: Vraky - konečné řešení?

26. 3. 2020

Problém, se kterým se města a vesnice setkávají celkem často: odstavená nepojízdná nebo opuštěná auta. Člověk by řekl „vraky“ a napadlo by jej, že přece není nic jednoduššího, než takový vrak odtáhnout někam, kde nebude zavazet. Jenže opak je pravdou: odstranění opuštěného auta je větší oříšek, než se zdá. Své o tom víme i v Olomouci, kde jsme ještě v době, kdy jsme měli své zástupce na radnici, tyto problémy řešili.

Olomoučané si možná vzpomínají na „slavný“ vrak na ulici Wolkerově, který tam opuštěný stál opravdu velmi dlouho a úředníci si s ním nevěděli rady. Podle silničního správního úřadu totiž nesplňoval definici vraku, neboť podle jeho názoru nebylo možné říct, že vozidlo bylo natolik zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, že by si obnovení způsobilosti vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (řečeno slovy zákona). Vozidlo stálo na nevyužívané části chodníku, takže ani netvořilo překážku v provozu. Zákon na takovou situaci prostě nepamatoval a úřad tedy neměl nástroj, jak legálně tento vrak z místa odstranit.

Podobnou situaci zažívají dnes a denně i desítky dalších obcí a na tuto skutečnost reagovali už v roce 2018 poslanci TOP 09, kteří předložili novelu zákona o pozemních komunikacích, která by umožňovala vozidlo, které jeho majitel úmyslně opustil (nemusí být rovnou nepojízdné, stačí, že jej nechal někde stát a vozidlu už dávno propadla technická kontrola), odstranit, aby nehyzdilo okolí. Vláda však s tímto naším poslaneckým návrhem nevyslovila souhlas s tím, že materiál obsahuje terminologické nepřesnosti a vláda předloží svůj návrh, na němž již pracuje. Nakonec byl v roce 2019 předložen nikoliv vládní, ale opět poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, tentokrát ovšem z pera poslanců vládních stran. Tento návrh se příliš nelišil od návrhu našich poslanců, s nímž vláda nesouhlasila, ovšem vzhledem k tomu, že byl předložen vládními poslanci, měl již šanci na schválení. A protože nám jde především o skutečné řešení problémů, tento návrh naši poslanci podpořili. Je totiž potřeba tuto mezeru v zákoně zacelit a dát správním orgánům nástroje, jak opuštěná auta z ulic vymístit.

 „Pokud by schvalovaná novela zákona o pozemních komunikacích existovala již v roce 2017, měli bychom i v Olomouci nástroj, jak vrak z Wolkerovy ulice legálně nechat odstranit. Bohužel vláda spíše politikaří, takže ač takový nástroj zde mohl být už před několika měsíci, budeme si na něj muset ještě nějakou dobu počkat. Nyní byla novela projednávána a schválena Senátem a teprve až po podpisu prezidentem může být publikována ve Sbírce zákonů,“ řekla k netrpělivě vyhlížené změně zákona o pozemních komunikacích Dominika Kovaříková, bývalá zastupitelka a současná místopředsedkyně regionální organizace TOP 09 Olomouc, která se odstraňováním vraku z Wolkerovy ulice zabývala.

„Odstavená opuštěná vozidla jsou opravdu velkým problémem, který naše obce a města tíží a vítáme jakoukoliv aktivitu, která k jeho odstranění povede. I když je nám samozřejmě líto, že vláda politikaří a na novelu tak musíme čekat o něco déle, než bychom museli,“ dodává Dominika Kovaříková.