Jakubec (TOP 09): Nechci dělat z Olomouce skanzen, ale pravidla musíme dodržovat všichni

17. 6. 2019

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

pane primátore, členky a členové rady,

jedním z největších problémů, které jsem čtyři roky v pozici náměstka primátora řešil, bylo vydání Změny č II. územního plánu. Změny, která měla zajistit, aby nebyla jedna jediná lokalita na území Olomouce bez výškové limitace.

Není to o Šantovka Tower, jak se snaží veřejnost a politiky přesvědčit investor, je to o obecných principech. Nechci vás zahlcovat detaily, celý problém je skutečně velice složitý. Nebo spíš složitým se stal pod vlivem řady desinterpretací ze strany politiků, architektů, úředníků, právníků a samozřejmě také investora. Zkusím z té uměle vytvořené šedi, typické pro naší dnešní politiku a společnost, vybrat nejpodstatnější.

V území, o němž je řeč, stanovil Územní plán schválený na podzim 2014 výškové limity. Tyto limity nevzešly z popudu města, ale od Ministerstva kultury (MK) jako dotčeného orgánu státní správy. Tyto limity stanovilo Ministerstvo kultury. Investor územní plán napadl u soudu, který výškovou regulaci zrušil s odůvodněním, že nastavení výškových limitů není dostatečně zdůvodněno. Upozorňuji, že se jednalo o stanovisko MK, které město převzalo. Soud dal městu čas na nápravu, asi 9 měsíců (až po této době měla výšková limitace přestat platit). Tento čas byl podle úřadu územního plánování města nás velmi krátký, soud však nevyhověl podané kasační stížnosti a konstatoval, že město má před vydáním nové změny územního plánu nástroj na ochranu předmětného území v podobě stavební uzávěry.

Začali jsme připravovat změnu UP a rovněž stavební uzávěru. Investor začal vyhrožovat prostřednictvím svých advokátů trestně právní odpovědností a někteří politici se začali snažit nic neřešit a nic nerozhodnout. To se dařilo několik let a daří se až doteď. Nepomohlo ani zajištění anonymity radních a zastupitelů tajným hlasováním, jak pro vydání stavební uzávěry, tak pro vydání změny územního plánu.

Pro dokreslení situace zmíním několik skutečností:

1) Dopisem ze dne 13. 9. 2018 investor, mimo jiné, město upozorňuje:

- „...máme za to, že by RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. měl být pro svou zjevnou – a veřejně deklarovanou – zaujatost vůči Šantovka Tower vyloučen z jakéhokoliv rozhodování města ve vztahu k tomuto záměru..."

- „RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. dlouhodobě veřejně brojí proti našemu záměru. Jeho aktivity vyvolávají velmi vážné pochybnosti, že by vůbec mohl posuzovat jakékoli otázky ohledně Šantovka Tower nestranně a výhradně ve veřejném zájmu, a to obzvlášť v době těsně před komunálními volbami." 

Vyloučit věcně-příslušného náměstka zvoleného v demokratické volbě? Nikdy jsem se navíc nevyjadřoval k záměru Šantovka Tower, ale obecně k výškovým limitům. A co pak nestrannost politiků, kteří se k projektu Šantovka Tower staví silně pozitivně?

2) Na jednom z posledních zastupitelstev mě a myslím celou TOP 09 označil tehdejší primátor a současný ministr kultury za ultralevičáky. Důvod? Nesouhlasili jsme s prodejem městského pozemku stejnému investorovi pro budování Galerie Šantovka 2, a tím prý jako ultralevičáci bránili podnikání…

Musím zdůraznit, že vlastnictví pozemku je klíčový způsob, jak může město ovlivnit výslednou podobu investice na svém území. Bylo to v době, kdy jsme jako zastupitelé města měli jen mlhavé zdání o podobě projektu. U jiných projektů město principálně postupuje jinak, chce například znát výslednou podobu. Tady se město vzdalo jakéhokoliv vlivu.

3) V posledních měsících prý předložení změny UP na jednání zastupitelstva města bránila informace z Ministerstva kultury, že přehodnocuje své závazné stanovisko, které k výškovým limitům při pořizování změny ÚP vydalo. Podle informací, co mám však k danému termínu (konec dubna), nic z ministerstva nedorazilo.

Nepřijde vám tohle vše jako velmi „dobrá" zdržovací taktika? U některých politiků mohla převážit obava z důsledků, ale u jiných nepochybuji o aktivním zájmu. Výsledný stav je Vám znám. Vinou nečinnosti města, nečinností komunálních politiků (v některých případech spíš činností) byl vytvořen prostor pro vydání územní rozhodnutí, které by v případě platných výškových limitů vydáno být nemohlo.

Co říci závěrem? Nechci zde hovořit jen o ochraně našeho unikátního historického centra a o panoramatech. To je bezpochyby všem známé a každý na to má svůj názor.  Celý problém není o Šantovce Tower. Je to o pravidlech. Žijeme v době, kdy obcházení pravidel a nedodržování předpisů se stalo běžnou společenskou normou. Nelíbí se ti nějaké nařízení, sežeň si ty nejlepší advokáty, napadni ho u soudu a hledej cesty... Proč někdo na svém pozemku výškovou budovu postavit může a jiný ne? Neměly by se pak výškové i ostatní limity zrušit, ať si každý dělá, co chce? Já tvrdím, že ne. Územní plánování je pro město velmi důležité a vytváří prostor, ve kterém žijeme. Nejde o to dělat z Olomouce skanzen, ale nekažme si její přátelskou tvář.

Územní rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Nebojte se a zkuste s tím prosím ještě něco udělat.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Provej na Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 17. června 2019

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 OLOMOUCKÝ KRAJ

Palachovo nám. 620/1
779 00 Olomouc

info@olm.top09.cz
telefon: +420 606709868

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Kateřina Šišková

Katerina.Siskova@top09.cz

telefon: +420 606709868

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme