Aleš Jakubec olomoucký radní pro školství informuje

Od 1. 2. do 20. 2. je otevřen systém https://dipsy.cz/ k elektronickému podání přihlášky na střední školy. Přihlášky se mohou nově podat až na tři školy, ale s tvrdou prioritizací. Tím se předejde dlouhému čekání, zda přijatí uchazeči na školu nastoupí, či ne. Vždy pak ti pod čarou několik týdnu trnuli, zda se na ně dostane. To již nebude a informaci o tom, na kterou školu byli přijati, dostanou všichni uchazeči ve stejný okamžik.

1. 2. 2024

V Olomouckém kraji máme pro 6 134 deváťáků připraveno na středních školách 7 700 míst. Asi 750 „deváťáků“ však na základních školách již není, ale jsou v odpovídajících ročnících šesti a osmiletých gymnázií.

Největší zájem je dlouhodobě o studium na gymnáziích a obchodních akademiích, velký zájem je také elektrotechnické, sociální a zdravotní obory, či o informační technologie a grafický design. Proto navyšujeme například kapacitu Gymnázia Čajkovského v Olomouci o jednu třídu čtyřletého studia. K navýšení tříd dojde také na dvou obchodních akademiích (v Olomouci a Šumperku) v oboru ekonomické lyceum. Dvojnásobný počet žáků přijme v oboru informační technologie Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci. Do všech devíti tříd oboru praktické sestry, které jsou na čtyřech krajských zdravkách, budou moci ředitelé přijat navíc dva uchazeče. Nová třída předškolní a mimoškolní pedagogiky se otevře v Olomouci. Půjde o detašované pracoviště Střední pedagogické školy Přerov. Nově otevíráme třídu přírodovědného lycea na Střední odborné škole v Šumperku.

Pokud jde o učňovských obory, tak neustává zájem o vzdělání kadeřník, mechanik opravář motorových vozidel a elektrikář. Malý zájem je bohužel o řemeslné obory jako řezník, truhlář, klempíř, zedník, či tesař.

Domnívám se, že nabídka oborů na středních školách v našem kraji je velmi pestrá. Pokračujeme v podpoře odborného školství, ale navyšujeme i kapacity v oblasti všeobecného vzdělávání.

Závěrem bych chtěl popřát všem uchazečům, ať se dostanou na školu, na kterou skutečně chtějí. Ať jsou na této škole spokojeni a po jejím absolvování si najdou práci, která je bude bavit i dobře živit, či ať úspěšně pokračují dalším studiem.

Štítky
Osobnosti: Aleš Jakubec
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme