Vyhlášení nominací pro komunální volby 2018

30. 1. 2018

Místní výbor Šumperk vyhlašuje nominaci na kandidátky komunálních voleb v obci Šumperk

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 15.1.2018

Závazné podmínky příjmu nominace:
Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře který je přílohou tohoto vyhlášení.

Případný nominační příspěvek kandidáta stanoví usnesením místně příslušný výbor.

Výkonný výbor stanovil pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
Výkonný výbor stanoví, že předvolební, ani povolební koalice nejsou možné s KSČM a SPD. Krajské výbory nejpozději do 2.2.2018 stanoví usnesením další vyloučené koalice s problematickými místními, regionálními a krajskými politickými subjekty.

Předsednictvo strany stanovilo pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
Pokud v komunálních volbách kandiduje volební strana jako koalice či sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů, musí být nejméně jeden kandidát nominován TOP 09.
Nominační formuláře je povinen místně příslušný výbor předat své krajské kanceláři do 10.7.2018 (s výjimkou případných změn kandidátky po tomto termínu), nejpozději však do dne podání kandidátky.

Podmínkou podání kandidátky je její schválení usnesením místně příslušného výboru.
Dle nominačního řádu: Příslušný výbor zveřejní vyhlášení dle odstavce 4.2. na svých webových stránkách a zároveň informuje elektronicky všechny členy, kteří mají e-mail v databázi TOP 09. Tímto zveřejněním jsou nominace vyhlášeny. Pro komunální volby není zveřejnění na webových stránkách povinné, v takovém případě však musí výbor o vyhlášení informovat i členy, kteří nemají emailový kontakt.

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy (příp. výbory místních, či regionálních organizací) je stanoveno (nejméně 14 dní od vyhlášení) na: 15.3.2018
Osoba přijímající nominace a její adresa:
Radovan Auer, Čajkovského 12, 787 01 Šumperk, radovan.auer@svetknihy.cz, +420 602 25 55 46

Datum rozhodnutí o kandidátkách – jednání MV, které rozhodne o kandidátní listině (nejpozději 4 měsíce před uplynutím stávajících mandátů): 10.6.2018 (nejpozději)

Datum konání veřejných voleb: 10.9.2018 až 10.10.2018

Přílohy
PDF Nominační formulář.pdf (129 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme