Vyhlášení nominací pro komunální volby 2018

30. 1. 2018

Výbor místní organizace: Prostějov
__________________________________________________________
vyhlašuje nominaci na kandidátky komunálních voleb v obci / obcích: Prostějov
__________________________________________________________
Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací
(nejméně 5 měsíců před uplynutím stávajících mandátů): 8.1.2018
Závazné podmínky příjmu nominace:
- Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře který je přílohou tohoto vyhlášení.
- Případný nominační příspěvek kandidáta stanoví usnesením místně příslušný výbor.

Výkonný výbor stanovil pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
Výkonný výbor stanoví, že předvolební, ani povolební koalice nejsou možné s KSČM a SPD. Krajské výbory nejpozději do 31.1.2018 stanoví usnesením další vyloučené koalice s problematickými místními, regionálními a krajskými politickými subjekty.
Předsednictvo strany stanovilo pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:
- Pokud v komunálních volbách kandiduje volební strana jako koalice či sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů, musí být nejméně jeden kandidát nominován TOP 09.
- Nominační formuláře je povinen místně příslušný výbor předat své krajské kanceláři do 10.7.2018 (s výjimkou případných změn kandidátky po tomto termínu), nejpozději však do dne podání kandidátky.
- Podmínkou podání kandidátky je její schválení usnesením místně příslušného výboru.

Dle nominačního řádu: Příslušný výbor zveřejní vyhlášení dle odstavce 4.2. na svých webových stránkách a zároveň informuje elektronicky všechny členy, kteří mají e-mail v databázi TOP 09. Tímto zveřejněním jsou nominace vyhlášeny. Pro komunální volby není zveřejnění na webových stránkách povinné, v takovém případě však musí výbor o vyhlášení informovat i členy, kteří nemají e-mailový kontakt.
Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy (příp. výbory místních, či regionálních organizací) je stanoveno na: 15.3.2018
Osoba přijímající nominace a její adresa: Mgr. Ing. Aleš Matyášek, ales.matyasek@interinvest.cz
__________________________________________________________
Datum rozhodnutí o kandidátkách – jednání MV, které rozhodne o kandidátní listině (nejpozději 4 měsíce před uplynutím stávajících mandátů): 10.6.2018 (nejpozději)

Přílohy
PDF Nominační formulář.pdf (129 kB)