Semafor na přechodu u galerie Šantovka ano či ne?

2. 1. 2014

Semafor na přechodu u galerie Šantovka ano či ne?

Chybějící čárka ve větě na tabuli upozorňující chodce, že nejsou na přechodu pro chodce, není jediným problémem místa určeného k přecházení na ulici Polská poblíž nové obchodní galerie Šatovka.

Kdykoliv tímto místem projíždím, mám strach, že dříve nebo později se zde stane nějaká nehoda. Hledat viníka chyby při projektování již zřejmě nemá smysl. Je s podivem, že při prvním náporu zákazníků v momentě zahájení provozu galerie Šantovky, kdy se chodci doslova vrhali pod kola aut, nedošlo k žádné nehodě.

Při projednávání tohoto problému na Radě města Olomouce jsme byli ujištěni jak Odborem koncepce rozvoje, tak Městskou policií, že dojde ke zklidnění situace a řízená signalizace zde tedy není zapotřebí. Byl zde také projednáván názor, že by se tímto opatřením pouze zbytečně snížila průjezdnost křižovatky, semafor by vše jen zkomplikoval a byly by to zbytečně investované peníze.

Přesto klub TOP09 trval na zpracování dokumentace, která posoudí, zda je možné semafor na ulici Polskou doplnit či nikoliv. Z vypracované dokumentace vyplynulo, že doplnění semaforu je možné, bude však ještě nutné posoudit vliv přechodu, který je od inkriminovaného místa vzdálen zhruba 100m. Díky iniciativě klubu TOP09 se podařilo prosadit zadání dokumentace pro stavební povolení.

Jsme si vědomi toho, že pokud se žádná nehoda nestane, mohou zlé jazyky tvrdit, že je přechod zbytečný.  Pokud by se však nehoda stala, žádné peníze nedokážou vynahradit lidské trápení. Doufejme tedy, že do doby realizace přechodu se na tomto místě nestane žádné neštěstí a že semafor přispěje ke zvýšení  bezpečnosti ve městě. 

radní města Olomouc Karel Šimša
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme