Gábor: Technické služby města Liberec jsou po dvou letech vedení Změnou ve fatální krizi

2. 9. 2016
Dva roky pod vedením předsedy představenstva Technických služeb města Liberce Jaromíra Baxy ze Změny pro Liberec stačily k tomu, aby se společnost ocitla ve fatální krizi. Výsledkem „odborného vedení“, dosazeného současným establishmentem města, a především již zmiňovanou Změnou pro Liberec, která TSML fakticky ovládá, je společnost v rozkladu, odchod ředitele (se zlatým padákem) a absence jakéhokoli plánu, jak se společností dále. Ukazuje se navíc, že prezentované dobré ekonomické výsledky společnosti byly vykoupeny prodejem jejího posledního majetku – rekreačního areálu. A to těmi, kteří dříve byli proti jakémukoli prodeji, bez širší diskuse v samé společnosti, nebo na úrovni zastupitelstva.
 
Situace v Technických službách je opravdu velmi vážná a je potřeba, aby se jí zabývalo nejen vedení města, ale aby současná situace ve společnosti byla diskutována také na nejbližším zastupitelstvu města. Zastupitelé by měli být informováni o tom, k jakým krokům v posledních dnech či týdnech došlo, a jaký je skutečný stav společnosti.
 
Zajímat by se měli především o:
  • Faktický stav TSML: ještě před několika měsíci byla situace v TSML dávána za vzor, jak má fungovat společnost řízena odborníky. Ukazovaly se ekonomické výsledky i stabilizace společnosti. Jak je zřejmé, během pár dní či týdnů je vše jinak a společnost se ocitá v zásadní krizi. 
  • Hospodaření a prodej majetku: Bylo veřejně prezentováno, jak dobře společnost hospodaří. Jak se ale dozvídáme (až) z výroční zprávy, bylo tomu tak především díky prodeji rekreačního areálu, který TSML vlastnily. Připomeňme, že s prodejem souhlasil a umožnil jej, mimo jiné, předseda představenstva Jaromír Baxa, který spolu s dalšími představiteli Změny dříve jakékoli prodeje majetku kritizovaly. Není přitom bez zajímavosti, že prodej areálu nebyl nijak výrazně komunikován, nebyli o něm informováni ani členové Dozorčí. O prodeji takto významného majetku nebyli informováni ani zastupitelé. Je otázkou, například, zda by při lepší komunikaci tohoto záměru nebylo možné buď pro objekt najít vhodné využití v rámci aktivit města, nebo jej prodat výhodněji. 
  • Vyhození ředitele a zlatý padák: Představenstvo společnosti se pokusilo neúspěšně odvolat ředitele společnosti. Je nutné zdůraznit, že ještě před několika měsíci byl ředitel společnosti veřejně chválen a dáván za příklad odborníka v čele fungující městské společnosti. Představenstvo jej nyní chtělo odvolat pro zásadní pochybení – obávám se, že jak to je, se již nikdy nedozvíme. Měli bychom ale chtít vědět maximum informací a zjistit skutečný stav věci. Faktem také je, že důvod neúspěšného odvolání ředitele z funkce byl fakt, že nebyl jmenován, ale měl pracovní smlouvu. Ta mu byla sice následně (za podpory externích / placených právníků) vypovězena, ale pan ředitel odchází s velmi tučným odstupným, které lze nazvat bez servítků zlatým padákem. Smlouvu s tímto odstupným mu přitom schválilo představenstvo, v jehož čele stál Jaromír Baxa ze Změny, který dříve hlasitě různá odstupná kritizoval. Nyní jej vyplácí řediteli, kterého vyhazuje proto, že podle něj přivedl společnost do velmi vážné situace. 
  • Měli bychom se ptát, zda skutečně pochybil vyhozený ředitel, nebo zda se stal jen obětí, či dokonce zda se stal z nějakého důvodu nepohodlným. Pokud pochybil, měli bychom zabránit vyplacení zlatého padáku. 
  • V celé společnosti jsou cítit netransparentní a politicky motivované kroky. Ty dále komplikují řešení současného stavu. Zastupitelstvo by mělo usilovat o zklidnění situace a její stabilizaci. 
Shrnuto - do května tohoto roku byly Technické služby města Liberec prezentovány jako firma ve velmi dobré kondici. Během jednoho měsíce se dozvídáme, že se firma dostala do velmi vážných potíží, řešení v nedohlednu, odborníci, kteří byli do svých funkcí dosazeni, jsou likvidováni, a dostávají zlaté padáky. Změna chtěla udělat ve společnosti změny.  K lepšímu. Měla k tomu mandát i dostatečnou politickou sílu. Výsledkem je firma v krizi, expert na odchodu se zlatým padákem a předseda představenstva, který s tím nemá problém.

V LIBERCI 2. ZÁŘÍ 2016

Štítky