Cestovní ruch z pohledu CHKO Český ráj

16. 8. 2023

Krajinou Českého ráje projdou každoročně přes dva miliony turistů. Bohužel se za posledních 20 let z hlediska kvalitního zázemí mnoho nezměnilo. Chybí dostatečné možnosti parkování, kvalitní stravovací služby či ubytování a v neposlední řadě i dostupná sociální zařízení (toalety, sprchy).

Z pohledu naší nejstarší chráněné krajinné oblasti je jedním z nejpalčivějších problémů doprava. Jestli chceme odlehčit centrálním částem Českého ráje, jako jsou Hruboskalsko, Maloskalsko, Příhrazské či Prachovské skály, tak se nevyhneme vybudování kvalitních odstavných parkovišť při hranici CHKO. I přes určité snahy nás, správců území, i starostů dotčených obcí, dosud neexistuje ani jedno! Důvodů je několik.

Zásadním hendikepem je chybějící kvalitní koncepce dopravy. Český ráj se nachází na území tří krajů (Liberecký, Královéhradecký, Středočeský), aktivita jednotlivých krajů z pohledu koncepčních řešení je tudíž roztříštěná a nesystémová. Ačkoli to není naše agenda, musíme jako AOPK ČR – Správa CHKO vyvinout v této věci daleko větší aktivitu. Současně narážíme na přízemnost některých úřadů. Příkladem může být lokalita Hrubé Skály, kde jsme se s obcí dohodli na umístění plochy pro záchytné parkoviště do územního plánu, nicméně tento záměr narazil na kraji na ochranu zemědělského půdního fondu (kdy ochrana jílovité půdy údajně převažuje nad ochranou CHKO Český ráj).

Pokud se podíváme na počet turistů, je Český ráj v současnosti (zejména v letním období) na maximu, co může bez větších škod unést. Plošné omezování vstupu (např. jeho zpoplatněním) je z mého pohledu až na výjimky, jako jsou např. Prachovské skály, nereálné. Nicméně s ohledem na značné poškození některých lokalit jsme v minulosti museli přistoupit k omezení vstupu do skalního města Apolena nedaleko Trosek, Sokolky u Branžeže a Starého Hrádku na Prachově a připravujeme omezení vstupu v lokalitě Na Vranovech u Branžeže. Myšlenky typu rozprostřít návštěvníky i do dříve méně navštěvovaných lokalit jsou z mého pohledu chybné. Copak si turista nechá ujít Trosky, Prachovské skály či Drábské světničky a půjde raději na Přivýšinu?! Nikoli, tyto magnety stejně navštíví a propagací dříve méně navštěvovaných (relativně klidných) míst zde počet turistů také naroste.

Cestou je spíše na nejvíce zatížených místech udržovat či vytvořit kvalitní turistické stezky, které návštěvníky území „bezeškodně“ provedou. Současně je nutné nabídnout dostatečnou síť toalet a spolu s osvětou se pokusit „vyčistit“ Český ráj od exkrementů, neboť okolí všech páteřních stezek je jimi doslova poseto.

Jiří Klápště, vedoucí CHKO Český ráj a člen TOP 09

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme