Seznamte se prosím s paní Janou Čechovou

5. 10. 2012

Ing. Jana Čechová

kandidátka pro krajské volby 2012 za TOP 09 a Starostové (koalice TOP 09 a STAN)

Motto:

Chytří investují do vzdělání

Víc, než myslíte…

Životopis paní ing. Čechové:

    Místostarostka Jilemnice od října 2006

        Aktivita ve sdruženích a svazcích:

2006 – 2010 – předsedkyně Jilemnicka – svazku obcí, za doby funkce navýšení počtu členů Svazku do současné podoby (3 města + 18 obcí), zvýšení aktivity Svazku, získávání peněz z evropských a norských fondů (několik projektů ČR – PL, 1 projekt z norských fondů – studijní pobyt pro starosty Jilemnicka v Norsku), aktivita při zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Jilemnicko 2012-2022 (garant v oblasti školství, kultura, tradice a spolková činnost)

2006 – 2010 - členka Rady Krkonoše – svazek měst a obcí, od r. 2010 místopředsedkyně tohoto svazku

Město Jilemnice

aktivita v přeshraniční spolupráci a přeshraničních projektech (hlavně polská partnerská města Swiebodzice a Swieradov Zdroj – ofic.partneři města Jilemnice a Karpacz, Kowary a Jelení Hora – projektoví partneři města Jilemnice a Jilemnicka – so), organizační příprava kulturních a sportovních  akcí města, aktivní účast na zpracování komunitního plánu sociálních služeb – realizován významný výstup pro Jilemnici – centrum mládeže ( i pro neorganizovanou mládež), které funguje z rekonstruované budově Jilemnického pivovaru od roku 2010, tvorba územního a strategického plánu města. Podpora spolkové a neziskové činnosti,  aktivita v komisích – kulturní a školské, sportovní a komise zdravého města. Politička Zdravého města Jilemnice (součást Národní sítě zdravých měst) od roku 2007 –  pro občany pořádáme veřejná fóra, kampaně v rámci evropského týdne mobility, kulaté stoly,…

Mimopracovní aktivity – starostka sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovy (22 tělocvičných jednot) a jednatelka T.J. Sokol  Jilemnice (2.nejv.jednota župy K-P), kde jsem dále aktivní cvičitelka, účetní a projektový manažer.

Osobní život – vdaná, 2 dospělé studující děti

Poznatky z práce v Jilemnici, možnost využití pro Liberecký kraj

  • transparentní výběrová řízení
  • získávání dotací z evropských a norských fondů – využití pro projekty investiční i „měkké“ v oblastech život.prostředí, budování infrastruktury, přeshraniční spolupráce, vzdělávání
  • dialog se zástupci komisí a výborů pro přípravu rozpočtu, grantového programu města, územního a strategického plánu města
  • spolupráce a podpora příspěvkových organizací města
  • zkušenosti z přeshraniční spolupráce
  • zkušenosti z práce ve sdruženích
  • zájem o dění ve školství, modernizace zařízení, aktivity pro školní mládež
  • podpora neziskové a spolkové činnosti (hlavně práce s dětmi a mládeží)


Více na www.janacechova.cz

Přijďte 12. a 13. října 2012!!!

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme