Změny v důchodových zákonech a co na to samotní důchodci?

18. 8. 2023

Tento měsíc Poslanecká sněmovna schválila změny zákonů, které se týkají současných nebo budoucích důchodců. Díky pohotovému anonymnímu sociologickému průzkumu sociologa PhDr. Oldřicha Čepelky se nyní můžeme dozvědět, jak se na tyto změny dívají.

V polovině srpna jsem uskutečnil dotazování lidí, kterým je 60 nebo více let (značím jako 60+) a jsou uživateli internetu. Takových lidí je u nás čím dál víc. Například jen podíl osob nad 65 let, které používají internet, činil v roce 2022 již 48 %. Ano, skoro polovina seniorů používá internet minimálně jednou týdně, většinou však denně nebo téměř denně. Je to přes milion spoluobčanů 65+. To je obrovské množství spotřebitelů i voličů. Z velké části se dá tato skupina považovat za ztracenou, ale pořád tu máme odhadem statisíce občanů konzervativně a uvážlivě smýšlejících, chápavých a taky zdvořilých (což je trochu znevýhodňuje v té každodenní mediální vřavě).

Jen tak na okraj, prezidentem volilo P. Pavla v 2. kole dvakrát více seniorů než A. Babiše (můj průzkum v lednu, 630 dotazovaných seniorů), stále ovšem počítaných z uživatelů internetu. Nesmíme zapomenout, že nejde o statisticky reprezentativní vzorek všech českých seniorů, protože internet používají častěji lidé s vyšším vzděláním, lépe informovaní a častěji všestranně aktivní (rozmanité záliby mimo domácnost a hospodu). V dubnu (585 dotazovaných) bylo s vládou nespokojeno dvakrát více seniorů než spokojeno. ve volebních preferencích by tehdy hnutí ANO získalo u seniorů 32 %, koalice SPOLU by měla 29 % a celá vládní koalice 48 %.  

Vrátím se k srpnovému průzkumu. Celkově tu vyhodnocujeme odpovědi 676 lidí 60+. V tomto vzorku tvoří muži 21 % a ženy 79 %, což je obvyklý rozdíl v podobných aktivitách seniorů na internetu. Ze tří čtvrtin se vzorek skládá z lidí v rozmezí 65 až 74 let. Mladších bylo jen 9 %, takže tu skutečně máme jádro seniorské populace.

První otázka zněla: „Tempo valorizace (zvyšování) důchodů má být menší než v minulosti. Pravidelné zvýšení nastane vždy v lednu a bude odpovídat růstu inflace s připočtením třetiny růstu reálných mezd. Když mezitím dojde k většímu zdražování, obdrží důchodci mimořádný příspěvek. Jaký je váš názor na tuto změnu?“

44 % dotázaných je spíše nebo zásadně proti této změně, avšak 39 % ji spíše nebo zásadně podporuje. Zbývajících 17 % neví, nemají na to jasný názor. Nepotvrzuje se tedy mínění, které čteme v některých médiích, že senioři jsou jednoznačně proti změně.

Druhá otázka zněla. „Předčasný důchod bude možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka u předčasných důchodů bude nižší než dosud. Na předčasný důchod se bude muset odpracovat 40 let, dosud to bylo 35 let. Jaký je váš názor na tuto změnu?“

Proti této změně se vyslovilo 34 %, tedy celá třetina. O něco více, 42 %, je naopak pro tuto změnu. Čtvrtina však nemá jasný názor a nepřiklonila se na žádnou stranu. Jistě je možné, že relativně větší podporu získala tato změna proto, že se netýká již nynějších důchodců.

Po prostudování názorů opozice na obě důchodové změny jsme vybrali nejčastější reakci jejích představitelů a zeptali se: „Opozice (jako A. Schillerová z ANO a R. Fiala z SPD) hovoří o okrádání, oloupení nebo ožebračování důchodců. Domníváte se, že toto hodnocení změn v zákonech je správné?“

Výsledky vidíme v grafu. Podle třetiny seniorů znamenají tyto změny okrádání nebo ožebračování. 58 % však míní opak: reakce opozice je podle nich přehnaná, neboť jde jen o snížení výhody a snížení tempa růstu důchodů (43 %) a její postoj převážně není správný, protože se týká jen části důchodců (15 %). Většina uživatelů internetu ve věku od 60 let, téměř dvojnásobek, tudíž nesdílí názor opozice, resp. její rétoriku, kterou vůči vládnímu návrhu používá. 

 

Zdůrazním, že senioři nejsou jednolitou skupinou obyvatelstva. Dokonce bych řekl, že tam jsou rozdíly ještě křiklavější než mezi mladšími dospělými, a to jak z hlediska vzdělání, tak majetku nebo dalších ukazatelů. Samozřejmě, jsou tu silné limitující faktory, především zdravotní stav. Ale i když bývají senioři nemocní či zdravotně více omezení, nejsou hloupí a jako celek neztratili soudnost ani optimismus. Jen tak mimochodem, právě v tomto průzkumu odpovědělo 85 % lidí, že jsou v současnosti celkově spokojeni (velmi nebo spíše) se svým životem.

Chápu, že ti zcela depresivní ani nedokázali dotazník vyplnit, nicméně skupina aktivních, dobře informovaných a optimisticky vyladěných je asi nejdůležitější skupinou uvnitř seniorské populace. Příští volby rozhodne to, zda se někomu podaří zmobilizovat ty v průměru méně vzdělané a méně informované, nespokojené, na všechno naštvané a dobře manipulovatelné. Netvrdím, že ti všichni jsou voliči jen ANO nebo SPD. Uvažuji statisticky, co kde převažuje.

Oldřich Čepelka, člen TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Oldřich Čepelka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme