Zora Machartová (32) vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003 až 2006) a Katedru speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského (2008 až 2010) – obor Speciální pedagogika se zaměřením na management.

Již během studia pracovala nejprve jako sociální terapeut v Ústavu sociální péče Jablonecké Paseky (2002 až 2003) a od roku 2006 jako projektový manager a vedoucí chráněné dílny Sdružení TULIPAN o. s. (neziskové organizace věnující se zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

Zora Machartová se dlouhodobě věnuje dobrovolnické činnosti. V letech 1997 až 2004 působila jako dobrovolnice v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, od roku 2004 je členkou Sdružení TULIPAN, v roce 2004 se podílela na založení občanského sdružení S(c)hody, které pořádá volnočasové aktivity pro handicapované osoby (divadlo handicapovaných herců). Organizuje řadu kulturních a osvětových akcí. Od roku 2009 také spolupracuje, jako lektorka, se vzdělávací a poradenskou agenturou Aabyss s.r.o. V současné době je ředitelkou občanského sdružení TULIPAN. Je rovněž členkou představenstva Okresní hospodářské komory Liberci a členkou Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje.

Ve volném čase se věnuje ochotnickému divadlu, studiu, četbě, kultuře, filmu a cestování.

Do TOP 09 vstoupila na konci roku 2009. V roce 2010 se stala členkou výboru městské organizace TOP 09 Liberec a v roce 2011 místopředsedkyní výboru městské organizace TOP 09 Liberec.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme