30. 5. 2024

Aktuální politická situace v České republice má významný vliv na nadcházející volby do Evropského parlamentu, které budou již za pár dní. Podle nedávných průzkumů se přibližně 37 % českých voličů chystá využít tyto volby jako příležitost vyjádřit svůj názor na současnou českou vládu. Tento trend naznačuje, že domácí politické otázky a nespokojenost s vládou hrají klíčovou roli v motivaci voličů. Důvodem proč jít k volbám je také zájem ovlivnit směřování a obsah politiky EU zejména v otázkách jako jsou změna klimatu, migrace a ekonomika. Tento zájem o evropské otázky je výsledkem současné polarizace společnosti, kde se různé skupiny voličů snaží prosadit své priority a názory na evropské úrovni. Průzkumy ale také ukazují, že téměř dvě třetiny Čechů, kteří se zajímají o volby do Evropského parlamentu, považují tyto volby za důležitější než ty předchozí. Hlavními důvody jsou snaha o nový směr pro EU a zhoršující se politická situace ve světě. Bezpečnost se stala nejdůležitějším tématem, které by měla EU podle českých voličů zaručit svým členským státům.

Od roku 1989 došlo k významným politickým změnám, které ovlivnily i vývoj konzervativní politiky v Evropě. Pád železné opony a rozpad Sovětského svazu otevřely cestu k demokratizaci a ekonomické transformaci ve východoevropských zemích. Tyto změny vedly k postupnému přistoupení těchto zemí do Evropské unie, což zásadně ovlivnilo evropskou politickou scénu. V 90. letech se konzervativní politika v západní Evropě soustředila na podporu ekonomické liberalizace, snižování státních výdajů a posílení národní suverenity. Přistoupení východoevropských zemí do EU mezi lety 2004 a 2007 přineslo nové dynamiky, kdy se konzervativní strany musely vyrovnat s novými výzvami, jako je integrace nových členů, migrace a rozpočtové otázky. Východoevropské země přinesly do EU svůj specifický pohled na konzervativní politiku, často zdůrazňující národní identitu, tradiční hodnoty a skepticismus vůči evropské integraci. Tento vývoj vedl k posílení euroskeptických a nacionalistických proudů v rámci konzervativních stran v celé Evropě. Například strany jako polská Právo a spravedlnost (PiS) nebo maďarská Fidesz se staly vlivnými hráči na evropské scéně, prosazující konzervativní agendu zaměřenou proti imigraci a silné regulaci EU.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 mohou mít rovněž zásadní dopad na válku na Ukrajině. Zatímco některé konzervativní strany, zejména ve východní Evropě, silně podporují Ukrajinu a kritizují Rusko, jiné strany, zejména v západní Evropě, mohou být více nakloněny k zdrženlivějšímu přístupu a oddalování nějakého řešení. Pokud ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 posílí konzervativní a euroskeptické strany, může to vést k většímu tlaku na EU, aby přehodnotila svou politiku vůči Ukrajině a Rusku. To by mohlo znamenat větší důraz na národní zájmy jednotlivých členských států a potenciálně oslabení jednotné evropské pozice vůči konfliktu na Ukrajině. Na druhé straně, pokud bude evropská konzervativní politika schopna najít konsenzus v podpoře Ukrajiny, může to vést k pokračování a možná i zesílení sankcí vůči Rusku a větší pomoci Ukrajině. Optimistická prognóza zahrnuje scénář, ve kterém konzervativní strany v EU naleznou společnou řeč a budou schopny efektivně řešit výzvy spojené s migrací, ekonomickou stabilitou a bezpečností. Spolupráce mezi západoevropskými a východoevropskými konzervativními stranami by mohla vést k posílení jednoty v EU a k vytvoření silnější a stabilnější unie, která bude schopna čelit globálním výzvám. Nicméně existují i rizika a problémy, které je třeba zvážit. Rostoucí euroskepticismus a nacionalismus mohou oslabit jednotu EU a vést k fragmentaci evropské politiky. Potenciální konflikty mezi členskými státy ohledně migrace, rozpočtových otázek a zahraniční politiky mohou vést k politické nestabilitě.

TOP 09, jako konzervativní a demokratická strana, navrhuje řešit tyto problémy ve spolupráci se seskupením SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Jejich společná politika se zaměřuje na podporu demokratických hodnot, tržních principů, sociální odpovědnosti a aktivní účasti České republiky v rámci Evropské unie. Spolupráce mezi těmito stranami by mohla přispět k posílení jednoty v EU a k efektivnímu řešení současných výzev.

Volby do Evropského parlamentu se konají již 6.- 9.června a my vás srdečně vyzýváme, abyste přišli volit kandidáty koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Tyto volby jsou jedinečnou příležitostí, jak ovlivnit budoucnost naší země i celé Evropy.

Proč byste měli jít volit?

Kandidáti SPOLU se zavazují k odstranění byrokratických překážek a zbytečných regulací, aby se zajistil volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a informací v rámci EU. Naše prosperity a možnosti cestovat, studovat, pracovat a podnikat po celé Evropě jsou přímo spjaty s členstvím v EU.

Svoboda a demokracie v EU mohou vzkvétat jen tehdy, pokud se lidé cítí bezpečně. SPOLU usiluje o přísnější ochranu vnějších hranic EU proti nelegální migraci a efektivní boj proti pašerákům a mezinárodnímu terorismu. Podporujeme zásadní reformu azylového systému s důrazem na bezpečnostní faktory.

V nestabilním světě čelí Evropa reálným vojenským hrozbám, zejména ze strany Ruska. SPOLU podporuje Ukrajinu v její snaze obnovit suverenitu a územní celistvost. Usilujeme o posílení obranných schopností členských států a spolupráci v oblasti obrany, obranného průmyslu, bezpečnosti a zpravodajství.

Evropa ztrácí ekonomicky na Čínu, USA a Indii. Kandidáti SPOLU chtějí změnit tento trend podporou svobodné soutěže, ekonomických pobídek a rozvoje trhu soukromého rizikového kapitálu. Nechceme masivní přerozdělování nebo další zákazy, ale férovou soutěž a ochranu strategických zájmů.

Transformace energetického sektoru je obrovskou výzvou. SPOLU usiluje o racionální přístup k dekarbonizaci a lepší energetickou infrastrukturu, což přinese stabilitu a bezpečnost v dodávkách energií.

Vaše účast ve volbách je klíčová pro zajištění demokratických hodnot, ekonomické stability a bezpečnosti nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. Společně můžeme vytvořit silnější a prosperující Evropskou unii. Přijďte volit kandidáty SPOLU a pomozte nám dosáhnout těchto cílů!

Robert Korselt, předseda RO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Robert Korselt
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme