24. 1. 2024

První zmínka o obchvatu České Lípy se objevila v regionálním tisku už v 80. letech minulého století, kdy se budoval průtah městem, po kterém dnes projíždí podle měření i okolo 15 tisíc aut denně. Stavba obchvatu však byla zastavena v roce 2010 z úsporných důvodů tehdejším ministrem dopravy Vítem Bártou. 

Obchvat kolem České Lípy je dlouho očekávaný projekt, který má za cíl odvést dopravu mimo osídlení a snížit zátěž a znečištění ve městě. Obchvat by měl vést od průmyslové zóny v Dubici po silnici I/19 až k velké křižovatce silnic 9 a 13 u Nového Boru. Celková délka obchvatu je asi 12 kilometrů a zahrnuje 15 mostů. Obchvat by měl procházet okolo obcí Dolní Libchava, Horní Libchava, Manušice, Skalice a Okrouhlá. Obchvat je prioritou pro město i Liberecký kraj, protože by ulevil tisícům lidí od tranzitní dopravy a zlepšil kvalitu života a životního prostředí.

Práce na druhém úseku budou obnoveny v březnu a přelomu dubna 2024, zhotovitel je již vysoutěžený.  Očekává se, že druhá etapa obchvatu bude dokončena koncem roku 2025. Úsek, který měří jeden a půl kilometru. Více než jedna třetina komunikace povede po mostních konstrukcích a měla by stát více než 500 milionů korun.

Třetí etapa, která by měla měřit bezmálá 10 kilometrů a měla by stát téměř 2,2 miliardy korun je v nedohlednu nebo se dočkáme koncem roku 2030? A co brání výstavbě?

Podle informací, se na třetí část obchvatu České Lípy čeká z několika důvodů. Jedním z nich je, že stavba ještě nemá pravomocné stavební povolení, které bylo vydáno v červenci 2023, ale proti němu byly podány odvolání, ale dle informací by mělo být povolení uděleno do června 2024. Dalším důvodem je, že ŘSD musí vykoupit pozemky pro stavbu, což je složitý a časově náročný proces. Obchvat je však také kontroverzní, protože někteří obyvatelé a ochránci přírody se obávají jeho negativních dopadů na životní prostředí a kvalitu bydlení. Proto vznikla petice proti stavbě obchvatu, která tvrdí, že silnice je zbytečná, zastaralá a naruší kilometry přírody a klidné prostředí. Petice má zatím přes 3000 podpisů. I přes veškeré komplikace věřím, že se jako zastánce obchvatu dočkáme.

Je nutno říci, že je třeba splnit poměrně náročné podmínky pro současné stavby. Ty jsou určeny hlukovým limitem 60 decibelů přes den a 50 decibelů v noci.

Obchvat České Lípy je tak jedním z nejvýznamnějších dopravních projektů v Libereckém kraji, který by měl přispět k rozvoji celého severního Česka.

Miloslav Václav, předseda RO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Miloslav Václav
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme