TOP 09 na Českolipsku zahájila předvolební kampaň

Setkání první pětky kandidátky s občany

23. 4. 2010
Několik desítek českolipanů dorazilo na čtvrteční setkání s první pětkou kandidátů TOP 09 v Libereckém kraji pro květnové parlamentní volby. Akce odstartovala předvolební kampaň strany na Českolipsku.

Po představení jednotlivých kandidátů došlo na otázky občanů. Publikum zajímal recept TOP 09 na zlepšení právního prostředí v České republice. Došlo i na rozpočtové určení daní, jehož současná zákonná podoba zvýhodňuje čtyři největší města republiky, na úkor středních a malých obcí, v nichž žije 80% obyvatel našeho státu. Jak uvedl lídr kandidátky a starosta Železného Brodu Václav Horáček, návrh TOP 09 by měl přinést městu velikosti České Lípy až o 1.700,-- Kč na jednoho obyvatele více, oproti současnému stavu. Navýšené prostředky v rozpočtu měst by mohly být použity třeba při žádostech o dotace na odkládané opravy a investice, jejichž podmínkou je finanční spoluúčast žadatele. Některá města tak v tuto chvíli nemohou kvůli nedostatku peněz o dotace žádat.

Stranou nezůstala ani regionální témata, zejména pak otázka sloučení sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Se zrušením kamenickošenovské školy Václav Horáček nesouhlasí. Ve prospěch zařízení hovoří dle lídra kandidátky vyšší obsazenost i zájem uchazečů o studium. Důležitá je i skutečnost, že se jedná o nejstarší školu svého druhu v Evropě, známou po celém světě. „Kde budou studovat děti z nedávného babyboomu, až dorostou, když zrušíme všechny školy, které v tuto chvíli nesplňují ekonomické představy kraje?," položil řečnickou otázku starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký.

Na závěr představil předseda regionální organizace Tomáš Hudec témata a cíle pro podzimní komunální volby. Prioritou strany je naprosto transparentní proces veřejných zakázek. Informace o veřejných zakázkách, včetně veškeré dokumentace, budou dostupné v elektronické podobě a zveřejněny na Internetu, a to od fáze přípravy až po konečnou realizaci. Podstatnou součástí řízení by mělo být zapojení občanů a odborné veřejnosti. Mezi dalšími plány figuruje zlepšení komunikace radnice s občany a dosahování vyrovnaných rozpočtů města.

Tomáš Hudec, předseda RO TOP 09 Česká Lípa
Jiří Kočandrle, předseda MV TOP 09 Česká Lípa
Galerie