Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Rozvoj české ekonomiky a průmyslu přinesl v posledních desetiletích nejen růst naší životní úrovně, ale pochopitelně i tlak na změnu trhu práce - objevily se nové profese, možnost růstu, ale zároveň významně vzrostly nároky na klasické řemeslné profese a dokonce i na méně kvalifikované práce.

12. 8. 2020

Chceme změnit „montovny“ na sofistikované výroby s přidanou hodnotou, chceme změnit strukturu našeho průmyslu, je to ale úkol na dlouhá léta. Problém, který vyžaduje okamžité řešení, je zlepšení integrace cizinců do naší společnosti. Pochopitelně diskutujeme pouze o cizincích, kteří u nás žijí a pracují legálně, nikoliv o nelegální migraci.

Trvalý pracovní pobyt mělo v roce 2019 povoleno téměř 600 tisíc cizinců, celkem cizinci tvoří již více než 5% populace. Pochopitelně neřešíme integraci Slováků nebo cizinců pracujících na manažerských pozicích -  problémem jsou hlavně lidé, kteří u nás v regionu nacházejí práci a ubytování zejména díky pracovních agenturám, které je přivážejí pro průmyslové podniky, stavební firmy, logistická centra i služby. A znovu opakuji - naše otevřená ekonomika a firmy tuto pracovní sílu opravdu potřebují, situaci proto nelze ignorovat nebo tyto lidi odmítat.

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v  Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa. Nejpočetnější skupinou cizinců v našem regionu jsou Mongolové, proto není divu, že řešíme problémy s jejich minimální či nulovou znalostí českého jazyka a odlišnými životními standardy. V rámci slučování rodin za nimi přijíždějí další rodinní příslušníci, včetně dětí s povinnou školní docházkou, další děti se již rodí na místě.

Školství a integrace?

Nepleťme se, problém je skutečně rozsáhlý, řádově jde například jen v České Lípě řádově o stovky dětí předškolního a školního věku, které by naplnily jednu menší základní školu. Největšími problémy u této komunity je zásadní jazyková bariéra a zcela odlišné kulturní zvyklosti.

Péče o tyto děti a žáky představuje pro školy jednak výzvu, ale také velkou zátěž i finanční náročnost. Ministerstvo školství již celá léta není schopné systémově řešit nebo podpořit školy v základní jazykové přípravě žáků, financí, metodického vedení ani tlumočníků.

Práci s cizinci a řešení integrace se z pozice ředitele největší základní školy v regionu intenzívně věnuji posledních 5 let. S kolegy jsme vytvořili systém jazykové přípravy, využíváme granty ministerstva školství, spolupracujeme s neziskovým sektorem.
Podařilo se nám přesvědčit město Česká Lípa a díky spolupráci se šesti dalšími školami byl v roce 2020 podán dílčí projekt na integraci Mongolů hrazený z dotace Ministerstva vnitra. To jsou ale pouze dílčí kamínky do mozaiky, protože integrace cizinců vyžaduje systémové řešení na úrovni vlády a ministerstev.

Co potřebuje naše společnost i školství v oblasti integrace cizinců?

  • sjednotit systém integrace cizinců a jejich rodin do naší společnosti (vytvořit jednotný program pro celou ČR)
  • zvýšit tlak na společenskou odpovědnost firem zaměstnávající zahraniční pracovníky a agentury je dovážející do ČR, umožnit zřizování účelových fondů i daňových úlev na integrační a jazykové programy
  • přijmout zákonné úpravy upravující finanční spoluúčast firem i agentur na integraci cizinců, zejména na základní jazykové přípravě a na programech integrace do společnosti
  • vytvořit závazný minimální jazykový standard (stanovit délku i obsah kurzu) jako podmínky pro dlouhodobé pracovní povolení cizinců i jako povinný předstupeň školní docházky pro žáky – cizince

Z pozice senátora i krajského zastupitele chci dosáhnout intenzívního zapojení státní správy do řešení integrace cizinců. Nepopírejme potřebu zaměstnávání cizinců, soustřeďme se na dlouhodobé řešení integrace, která musí prospět nikoliv pouze cizincům a firmám, ale hlavně kvalitě života a práce lidí v našem regionu.Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel ZŠ v České Lípě
kandidát na senátora
více informací ZDE

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY:

Společně pro Senát - Libor Šmejda

Účet za koronavirus pro Českou Lípu

Quo vadis, naše krajské školství?

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme