Zdeněk Chmelík o Green Dealu i euru. EU je naše jistota, jediná cesta jak obstát

27. 9. 2021

Jste profesí strojař. Jak se díváte na návrhy Evropské komise ohledně Green Dealu, neboli Zeleného údělu s ohledem na naši průmyslovou zemi?

Náš postoj ke spotřebě a získávání energií je zcela jistě nutné přehodnotit s ohledem na dopady, které ničí naší planetu. Tedy tu myšlenku nepovažuji vůbec za špatnou a je jisté, že snižování zátěže pro planetu a adaptace na změnu klimatu jsou věci, před kterými nemůžeme strkat hlavu do písku. Cesta je nastolena správně, zavádějící je její technické provedení a cílování. Jako člověk z výrobní praxe a s pravicovým smýšlením se prostě nemohu smířit s tím, že planetu zachrání neexistující technologie, která se všem naprosto bezprecedentně vnutí bez ohlížení se na technicko-sociální dopady. Tedy Green deal v současné podobě není realizovatelný bez přenosu technicko-sociálních dopadů na další generace. Otázkou také zůstává, zda-li změna klimatu přinese tolik problémů, aby převýšily problémy plynoucí z dopadů splnění cílů stanovených Green dealem. Osobně mám za to, že nikoliv.

Česká republika je hodně zaměřena na průmysl automobilový - viz mladoleslavská škodovka. Automobily se spalovacími motory však mají skončit poměrně  brzy - do roku 2030 - a nahradit je elektromobily, které jsou aspoň zatím dost drahé a moc lidí si je nekupuje. Nemá tohle potenciál poškodit naši ekonomiku?

Samozřejmě že má. Ale úplně bych nepodceňoval schopnost průmyslu se postupně přeorientovat na jiné výrobky a služby. To se děje stále a nutno říci, že pokud na to bude dost času, tak byznys si svoji cestu najde. Nelze také popřít, že Green deal bude spojen s podporou inovací, výzkumu a vývoje, a to je pro naši zemi zase ohromná příležitost. Může nás posunout dál, třeba k lépe placené práci, výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou. To zase vytvoří tlak na naše školství, aby z něj vycházeli do praxe lidé, kteří budou umět dělat právě tu kvalifikovanou práci. Souzním s tím, že projekt typu Green deal může být příležitostí, ale nesmí být vykoupen umělým pokrucováním trhu a snížením práv a svobod, které jsme dlouhá desetiletí budovali. Myslím tím mobilitu, individualitu, podstatu člověka postavenou na schopnostech a na příležitostech, volbu vlastní životní cesty v oblasti výběru statků a požitků vzejitých z poctivé a dlouhotrvající práce. 

Postupně dochází k ústupu od výroby elektřiny s pomocí uhlí a některé země jako je hlavně Německo odchází dokonce od jádra. Což my si dovolit nemůžeme (myslím to jádro). Nicméně i s nástupem elektromobility se dá zároveň s tím zmiňovaným útlumem předpokládat zvýšená spotřeba elektřiny. Co to může způsobit? Nezdraží se všechno? Nebude to mít výrazné sociální vlivy?

Ono se všechno již zdražuje. Na vině jsou některé vnější vlivy jako je třeba málo větru nebo omezení dodávek ropy a plynu do Evropy. Velkou část zdražování má také na bedrech nejistota. Mnohé země předkládají své ambiciózní plány na omezení emisních zátěží, ale tyto plány se vůbec nepotkávají s realitou v energetice a v infrastruktuře. Příklad Německa, které nám předkládá své plány na zavírání jaderných elektráren a konec spalování uhlí, aby se nakonec dostalo k nejvyšším emisím v historii (2021) je jasným příkladem „přepálenosti“ plánů. Se strukturou naší energetiky se nám někdo snaží vnutit svoji cestu, a zároveň si ve stínu možných budoucích problémů vybuduje Nord Stream 2, který je jasnou pojistkou pro případ, že by to nevyšlo. Naše pojistka je kde? Kdo nám dodá energii až za pár let přestaneme spalovat uhlí a vyplní se hrozby ekologů, že plyn a biomasa už nebudou nízkoemisní zdroje energie? Budeme závislí na dodávkách z Německa? K tomu bychom se neměli nechat dotlačit a je jisté, že pokud směřujeme k zastavení produkce energie z uhlí k roku 2038, tak bychom k tomuto datu měli mít funkční nové jaderné zdroje jak v Dukovanech, tak v Temelíně, což se ale vůbec nebude líbit Rakousku. Naše země musí bojovat za energetickou nezávislost silným příklonem k jádru a naše síť musí poskytovat vyrovnaný výkon.  

Setkáváte se už konkrétně ve své praxi s nějakými dopady těchto věcí na vaše podnikání ve strojírenství?

Na naší firmě topíme uhlím a během příštího roku budeme muset tento typ vytápění změnit. I přes možnost dotací nás tato změna bude stát  miliony korun. Ty budeme muset rozpočítat do ceny zakázek, což je přímý dopad na spotřebitele, či na korporátního partnera. Zároveň se nám vytápění zdraží, protože uhlí dodnes bylo tím nejlevnějším zdrojem. Tedy i přes částečnou kompenzaci změny a přes vynucený technologický posun se to najisto promění na sociální dopad. Pokud se na trhu najde někdo, kdo přechod zvládne lépe a nezmění to jeho dostupnost a cenu výrobků, tak je náš konec správný a trh nás prostě předběhl. Ale když takovou změnu uděláte plošně, tak se současná rovnováha nezmění jenom se všechno zdraží – a tuto logiku v Green dealu, bohužel, velmi cítím. Jde o plošné opatření, které je aplikováno v celé EU na všechny firmy, což povede k vyšším nákladů a následně k přenesení vyšších nákladů do výrobků a služeb. Zároveň bude tlak při vyšších cenách výrobků na růst platů a to je další negativum připravovaných opatření. Prostě zcela plošně a bez vyvolání potřeby trhem se snažíme přeměnit naši bezemisní budoucnost za nižší životní úroveň. To je prostě fakt, který by měl někdo reálně začít komunikovat. 

Na facebooku píšete, že Zelený úděl se bude muset zlidštit, aby jej západní civilizace mohla přežít...Myslíte, že k tomuto nakonec dojde? Že avizované termíny jsou zcela nesplnitelné v rozporu s realitou? Anebo je zelená lobby tak silná, že si to prosadí hlava nehlava?

Teď se pustím do osobní spekulace, ale koresponduje s mým náhledem na věc. Pro mě je Green deal neuskutečnitelný bez toho, aniž bychom lidem řekli pravdu o jeho dopadech. Chceme Green deal? Chceme se obětovat pro naše děti? Chceme si utáhnout opasky, snížit mobilitu, přijít o své tužby a některé cíle? Není to otázka na politiky, ale na lidi, kteří budou muset cestu ke splnění cílů podstoupit. A pochybuji, že dopad opatření na politiky bude stejný jako na běžné občany. Prostě plno z nás to nevidí tak černě a je smířeno s tím, že je lepší se adaptovat, než se snažit měnit klima. Silná, konkurenceschopná, vzdělaná a technologicky silná společnost to zvládne. Je to o naší důvěře sama v sebe a schopnost se nevžívat do zachránců celého světa, který se nesnaží o nic jiného než nás v soutěži národů a ekonomik porazit. Nechci zde volat po zavrhnutí ambicí na změnu našeho přístupu k vytváření škodlivých vlivů na planetu, ale říkám, že nemůžeme zachránit všechno a všude jenom tím, že se sebeobětujeme. Naši věc musíme prosadit naši pílí, schopnostmi a prací, které povedou k plynulému dosažení našich cílů. Musíme se stát konkurenceschopní natolik, abychom byli pro ostatní vzorem, který vytváří trend, a svoji silou donutí ostatní k jeho následování. Jestliže se o konkurenceschopnost připravíme, tak se jenom dostaneme na druhou kolej a trend bude stejně tvořit někdo jiný a s našimi cíli nebude korelovat. Takový svět, byť bezemisní, pro mé děti nechci. 

Všechny tyto předpokládané budoucí problémy by mohly vyvolat nespokojenost lidí a jako viníka mohou ukazovat na Evropskou unii. TOP 09, jejíž jste členem, je brána jako výrazně proevropská strana. Proč bychom měli v EU setrvat, neboli proč bychom z ní neměli vystupovat?

EU je naší jedinou budoucí cestou, jak si udržet naši životní úroveň a schopnost obstát v konkurenci národů. Naprosto odmítám myšlenky na naši schopnost obstát v současném světě na bázi ČR, která není přidružena do společenství vícero zemí. EU nám přináší neskutečné množství jistot, několik povinností a pár nejistot. Je škoda, že dokážeme promlouvat hodně o těch nejistotách, občas o těch povinnostech, ale skoro nikdy o těch výhodách. Hodně je to tím, že náš premiér krade prostředky, které nám EU posílá a snaží se EU zdiskreditovat, aby mohl být déle přisán na zdrojích, které mají zlepšovat naši zemi a zatím slouží pouze ke zlepšování majetkových poměrů pár jednotlivců. EU není žádná bezchybná organizace, ale je na nás, jaká budou její rozhodnutí a jak se bude prezentovat dovnitř i navenek. Jsem si jistý, že v příštích letech nás čeká v EU velká změna spojená s nástupem realistů a odchodem teoretiků v patách s právníky. Celý ten projekt musí pod tlakem členských zemí dostát ohromných změn v definování hodnot a cílů. Jde o diplomatickou cestu, která je spíše hledáním spojenectví vedoucích k realistickým ekonomickým, politickým i ekologickým závěrům. EU se musí změnit z ministerstva sociálních věcí na ministerstvo průmyslu a obchodu a zajistit především naše místo na mapě světa v porovnání s Čínou a Spojenými státy. Česká republika musí pochopit, že být v EU znamená schopnost ovlivňovat její směřování. Přestaňme se konečně vymlouvat na to, že někam směřujeme bez naší účasti na rozhodování. Jsme ve vleku naší neschopnosti hledat dohody, implementovat naše odborníky do rozhodovacích orgánů, vytvářet spojenectví za dosažením konkrétních cílů. Prostě se málo snažíme, a když pak něco není podle nás, tak to svedeme na EU. A to je veliká škoda a nepochopení celého fungování této organizace, kterou bohužel převzala velká část našeho národa. 

Mnozí vaši političtí konkurenti, včetně Andreje Babiše, straší veřejnost, že TOP 09 (a Piráti) chtějí přijmout euro. Dělá to dojem, že ho chcete přijmout hned. Jak to je? Kdy a za jakých okolností byste byl pro přijetí eura? Je to nyní aktuální? 

EURO nás dříve či později nemine. Nesouvisí to ani tak s chtěním TOP09, ale spíše s naší schopností být součástí jednoho z největších ekonomických systémů světa. Prostě EURO možná nebudou potřebovat občané, ale právě náš průmysl a naše služby určitě ano. Náš stát neživý a neuživí naše vnitřní spotřeba a jsme silně závislí na zahraničním obchodu. Občas se říká, že jsme exportní ekonomikou. Tady je důležité napsat, že to určuje naši touhu platit EUREM, a pokud bychom se tohoto cíle chtěli vzdát, tak budeme v budoucím světě ve velké konkurenční nevýhodě z pohledu malosti naší měny. Koruna je něco, co funguje dnes a určitě to bude fungovat i zítra, ale s ohledem na objem naší měny v celoevropském měřítku jsou to jen drobné, které mohou být velmi volatilní svojí hodnotou a působením nevelkých vlivů. Jestli chceme stabilní měnu s dlouhodobou jistotou hodnoty, tak pro nás EURO bude dobrá volba. Nicméně tady udělám velký vykřičník a napíši, že v dnešní době přechod na EURO nepodporuji. Jsem trochu skeptik s ohledem na zadlužení a nefunkčnost velkých ekonomik v EU a myslím, že nám dnes koruna přináší spíše své výhody. EURO by se nám mělo vyplatit, a to dnes tak nevnímám. Je potřeba počkat na vhodnou dobu a využít všech výhod, které nám poskytuje koruna a její pevné uchopení ČNB.  

Jste dvojkou kandidátky Spolu v Libereckém kraji. Nyní v závěrečné fázi kampaně se hraje o dost početnou skupinu nerozhodnutých voličů. Proč by vás měli volit? Proč by měli věřit, že vaše případná vláda koalice Spolu s tou další koalicí PirStan, by byla lepší než vláda současná?

Mnoho se mluví o tom, proč volit zrovna nás. Prostě nabízíme reálný program, který jednoduše říká, že to bude těžké, ale že existují řešení, která by nemusela úplně bolet. Neznamená to, že to bolet nebude, přeci jenom tady někdo utratil bilion korun a nic za něj nekoupil, a to se jen tak smazat nedá. Prostě SPOLU nabízí slušného premiéra, realistický program a minimum populismu. Nejsme bezchybní a určitě nás mnoho lidí bude odsuzovat za minulost, ale tím se dnes nesmíme nechat ovlivnit. Zaprvé jsou politici, kteří s politikou před deseti lety neměli nic společného a zadruhé doba se ohromně změnila a informovanost veřejnosti je úplně někde jinde. Nejsme koalicí, která chce zamknout Česko do ulity a čekat, že naše izolace vyléčí všechny problémy. Objektivně víme, že nikdy nebylo tak ohromné množství problémů koncentrováno do jednoho volebního období, a že vládní mise bude trochu bolestivé vystřízlivění z vlády populistů, kteří by rozdali i to, co nemají. Myslím, že to volič chápe, ale je plno takových, kteří pro věci zadarmo zapomenou na svoji budoucnost – a ty musíme přesvědčit jedině našimi výsledky. A proč volit zrovna mě? Já jsem vždy byl a budu součástí týmu. Nemám žádné super schopnosti, kterými bych se mohl pochlubit. Snad jen pohled na svět, který je ovlivněn každodenní prací, rodinou, komunální politikou a schopností vnímat problémy obyčejného světa. Složení vlády s PirSTAN bude odvážné řešení, ale jediné možné. Mezi Starosty mám plno přátel z komunální politiky, mnohdy jde o schopné a čestné lidi, kteří mohou tento stát plnohodnotně řídit ve společné koalici se SPOLU. Současná vláda nespravuje naši zemi, ale spravuje zájmy a investiční projekty jejich členů. Svoji moc má postavenou na těch, kteří chtějí něco zadarmo a beze snahy. Na těch, kteří nikdy ničeho nedosáhnou, protože budou muset platit ohromné dluhy za udržení u moci. Možná se zdá, že tato vláda nějak funguje, ale pokud nám hoří dům, tak nemůžeme hasit benzínem, aby se ti, co v něm bydleli lépe ohřáli.

Oldřich Szaban

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, 24. 9. 2021

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme