Z důvodu nedostatečné legislativy trápí desítky našich měst a obcí zápach

26. 5. 2016

Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali zákon o ochraně ovzduší. Bojuji za obce, města a jejich obyvatele – proto jsem podal pozměňovací návrh. Díky všem, kdo mi s ním pomohli, kdo se vyjádřili, kdo se podělili o zkušenost! 

A proč tedy „pozměňovák“? Tady malá část z mého včerejšího vystoupení:

V České republice jsou desítky měst a obcí, které se neúspěšně potýkají s problematikou obtěžování pachovými látkami z důvodů nedostatečné legislativy. Mnoho obyvatel trpí až zdravotními problémy v důsledku pachových epizod. Z pohledu komunální sféry je problém znečišťování bytových zón velmi naléhavý, dlouhodobě neřešený, to musím přiznat, a postrádá srozumitelný a účinný legislativní nástroj. Podle mého názoru novela zákona v § 2 ani 4 ani v jiném paragrafu neumožňuje stanovit jakýkoliv limit pro pachové látky a nedává tak orgánům státní správy jednoznačný nástroj, jak vyhodnotit oprávněné stížnosti občanů vzhledem k potencionálnímu znečišťování. Já myslím, že tady jsou v nevýhodě obě strany, jak strana obyvatel měst, tak úředníci, kteří nemají pádné důvody, jak by mohli toto posunout a odstranit. V tom případě to řeší můj pozměňovací návrh.

Navrhuji pozměňovacím návrhem do zákona základní hodnotu pro obytnou a průmyslovou zónu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji provedení auditu z hlediska emise pachových látek a na základě toho hledat cesty ke zlepšení situace. Obecná osvěta dle zkušeností nestačí. Je nutné nastavit základní hodnotu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji technologické úpravy anebo jiné technické podmínky vedoucí ke zlepšení situace. Navazující vyhláška nebo metodický pokyn by měly dále srozumitelně stanovit, jak budou orgány státní správy postupovat v případě obtěžování zápachem a jak budou moci omezování zápachu zakotvit do programu zlepšování kvality ovzduší. Pozměňovací návrh vychází z požadavků měst a obcí, protože se vždycky ten konflikt odehrává ve dvou variantách. V té nejhorší variantě se soukromí provozovatelé starostům měst a obcí vysmívají, protože mají všechno v pořádku a je to dle zákona. A na druhou stranu při, a tady už to zaznělo, obtěžování krajských úředníků nebo Ministerstva životního prostředí, není skutečně definice, která by toto upravovala. Proto jsem podal pozměňovací návrh.

Václav Horáček, poslanec TOP 09

Štítky