Vondráček: Ředitel školy by se měl starat především o to, co se v jeho škole děti naučí

14. 9. 2022
Jak řešit snížení administrativní zátěže ředitelů jabloneckých škol?
 
Ředitel školy by se měl starat především o to, co se v jeho škole děti naučí a v této souvislosti o plánování, řízení, organizaci a kontroly kvality výuky. Administrativní zatížení v práci ředitelů základních i mateřských škol je zatěžující a frustrující problém, který by měl zřizovatel školy ve spolupráci s řediteli škol řešit a průběžně ho snižovat.
 
Smutné konstatování je, že většina ředitelů základních škol upřednostňuje oblast administrativní a ekonomickou před řízením pedagogického procesu. Dle mého názoru by zřizovatel a v této souvislosti odbor školství měl především provést důkladnou analýzu tohoto problému s jasně formulovanou potřebou ředitelů škol v této oblasti.
 
Návrhy vybraných dílčích opatření:
- přenesení významné části správy budov a jejich údržby, resp. administrativy s těmito činnostmi spojené na zřizovatele (odborný pracovník odboru školství)
- významnější podíl města na řešení všech právních záležitostí, se kterými se ředitelé ve své práci setkávají;
- koordinace vybraných neinvestičních nákupů především v oblasti IT, ale nejen v ní, zřizovatelem pro všechny školy (nutná podrobná analýza)
- odstranění jakýchkoli duplicitních formulářů pro potřeby různých institucí a vytvoření jednotného elektronického systému pro účely sběru různých dat zřizovatelem; řešit tento problém i ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje;
- jednotný elektronický systém pro přihlašování žáků k základní školní i předškolní docházce bez další zbytečné administrativy;
- inspirovat se příklady dobré praxe v této oblasti.
 
Když jsem již před více než deseti lety na svých studijních návštěvách v rámci evropského programu SVES pro vedoucí pracovníky ve školství řešil se svým zahraničními kolegy
rozsah odpovědnosti českého ředitele školy, nechtěli tomu uvěřit - ČR je zemí s nejvíce decentralizovaným řízením školství a nejvyšší mírou autonomie škol na světě. To je též reflexe výše uvedeného.

Jiří Vondráček, člen TOP 09 Jablonec nad Nisou a kandidát do městského zastupitelstva

Štítky
Osobnosti: Jiří Vondráček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme