Vondráček: Jsme konkurenceschopní v oblasti technického vzdělávání?

Odborné nebo též profesní vzdělávání směřuje k získání odpovídajících znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají určité kvalifikaci a je možné je přímo uplatnit na trhu práce při výkonu povolání na určité pracovní pozici – je tomu v Libereckém kraji skutečně tak?

26. 8. 2020

Učení se prací, tzv. „work based leasing“ je fenomén, který stále není v systému středního odborného vzdělávání uspokojivě vyřešen – zde vycházím především ze zkušeností samotných zaměstnavatelů. Pro české firmy je úroveň absolventů středních odborných škol velkým problémem. Mám na mysli firmy s vysokou přidanou hodnotou svých výrobků a služeb, nikoliv stále se množící „montovny“, které jsou dokladem neutěšeného stavu nízkého podílu přidané hodnoty na celkovém vývozu České republiky. Vzdělanost národa a výše přidané hodnoty k danému výrobku či službě spolu úzce souvisí.

Primární odpovědnost za průběh a kvalitu praktické složky vzdělávání by měli nést zaměstnavatelé a škola by měla na základě jejich poptávky vyučovat  všeobecně-vzdělávací složku včetně cílené odborné teorie. Snahy v minulosti o zlepšení kvality středního odborného vzdělávání ve vztahu k zaměstnavatelům zde nesporně byly a jsou, ale ve výsledku stále daný problém nevyřešily.

Po svém předchozím zamýšlení na téma „Samostatně myslící absolvent – je to sen?“ přicházím s návrhy řešení. Tyto návrhy nejsou školám a zaměstnavatelům, kteří by rádi tento problém efektivně řešili, neznámé, je ale nutné je důrazněji připomínat a vést o nich odbornou diskuzi. Kraj jako zřizovatel většiny veřejných středních odborných škol je samosprávným orgánem, který má odpovědnost za rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Měl by se k ní hlásit a ohlídat si, zda nemalé prostředky, které do odborných škol investuje, jsou efektivně využívány.

Jak zkvalitnit naše technické vzdělávání?

  • podpoříme realizaci duálního systému odborného školství a učňovské přípravy a připravíme procesně převzetí odpovědnosti a podílu na praktické přípravě studentů středních odborných škol a učilišť ze strany zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů;
  • podpoříme výuku technických oborů na všech typech škol a vytvoříme podmínky pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání;
  • podpoříme přípravu absolventů odborných škol na výkon pracovních činností, se kterými se setkají po absolvování školy u svých zaměstnavatelů nejlépe formou přímých dotací;
  • podpoříme rozvoj sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů a jejich pravidelná setkávání formou „kulatých stolů“ (zástupci obce, města,, regionu, OHK, úřadu práce, rodičovské veřejnosti - zástupce školské rady apod.);
  • podpoříme efektivní formu spolupráce středních technických školy a škol základních;
  • podpoříme kooperaci středních odborných škol, jejich vzájemnou komunikaci a vzájemné sdílení zkušeností.

Autor: Mgr. Jiří Vondráček

Více o Mgr. Vondráčkovi najdete v jeho MEDAILONKU

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY MGR. VONDRÁČKA:

Samostatně myslící absolvent - je to sen?

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil

Společně pro Liberecký kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme