Vlci v Českém ráji? Není třeba se obávat, říká vedoucí CHKO Jiří Klápště

3. 2. 2020

Vlk sražený autem v roce 2018 u Mladé Boleslavi, další vloni u Ralska, před několika dny u Paceřic na Turnovsku. Znamená to, že se po dlouhých desetiletích vlk do našeho regionu vrátil? „Zatím nemáme tolik poznatků, abychom mohli říci, že v Českém ráji operuje vlčí smečka. Podle mého názoru se jedná o migrující jedince, kteří hledají nové teritorium. U vlků to funguje tak, že zhruba dvouletý odrostlý jedinec je ze smečky vypuzen a je nucen se starat sám o sebe,“ říká vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj Jiří Klápště.

Vlk dokáže za den urazit desítky kilometrů, jedinec nalezený u Mladé Boleslavi pocházel pravděpodobně z 300 kilometrů vzdálené populace v Polsku. Nyní již odborníci vědí, že vlčí smečky operují na Kokořínsku, v Lužických a Jizerských horách. „Pro migrující zvířata je Český ráj vhodným místem. Je sice roztříštěn stezkami a silnicemi, jsou tady ale i velmi klidná rozsáhlá území, kde může vlk dlouhodobě žít. V lesích je dostatek zvěře, lokality například kolem Žehrova s hlubokými lesy jsou i velmi klidné,“ přibližuje Klápště. Podle něho ale není třeba mít nějakou obavu. Vlk, když člověka ucítí nebo uslyší, zdaleka se mu vyhne.

„Lidé se opravdu nemusí bát chodit do lesa. Pohádka O Červené karkulce v Českém ráji nikdy neproběhne, vlk funguje jinak. Muselo by se případně jednat o nemocného jedince, nebo vlka zahnaného hodně do úzkých. Běžně ale nemáme šanci ho ani spatřit, člověka se bojí,“ uklidňuje Jiří Klápště případné emoce. Vlk může mít naopak významný vliv na lepší kvalitu lesů. Ty jsou dnes napadeny kůrovcem, zvěř v lesích spásá výhonky a semenáčky dřevin a decimuje tak přirozenou obnovu lesů. V horizontu deseti až patnácti let bude les, ve kterém žije smečka vlků v lepším stavu než ten, v němž smečka nežije. „Vlk je volně žijící živočich, z pohledu ochrany přírody nemůžeme jeho výskyt nějak výrazně regulovat. Musíme ale na jeho případný příchod připravit zemědělce a chovatele. Stádo ovcí chráněných pouze ohradníkem je pro vlky snadnou kořistí. Stáda musí být zabezpečena lépe. Co pomůže, je třeba pastevecký pes, nebo pevnější oplocení, pak se míra rizika minimalizuje. Ovce na volno, to je pro vlka prostřený stůl.“

CHKO chce nastavit otevřenou komunikaci se zemědělci. Důležitá jsou preventivní opatření, a když už ke stržení třeba ovce dojde, náleží majiteli podle zákona náhrada za škodu způsobenou volně žijícím živočichem. Osvětu ve vztahu k veřejnosti chtějí ochranáři zajistit ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje, a to zejména v případě, že by byla smečka vlků v Českém ráji opravdu potvrzena. V každém případě se ale lidé nemusí ničeho obávat. „Že by vlk člověka v lese stopoval a pak napadl, to jsou nesmysly, vlk se člověku raději zdaleka vyhne,“ zopakoval Klápště.

Z významnějších predátorů, kteří se vyskytují v našem regionu, je možné zmínit především orla mořského, výskyt rysa zde není pravděpodobný, zato ale tady máme nepůvodní druhy, jako jsou psík mývalovitý, který způsobuje škody hlavně na drobné zvěři, dále potom hlavně nutrie a ondatry, které poškozují především rybníky a mokřady.

Pavel Charousek

www.turnovskovakci.cz, 29.1.2020

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme