Václav Horáček: Pro Liberecko je důležitý rozvoj cestovního ruchu

Rozhovor s Mgr. Václavem Horáčkem

12. 6. 2013

Liberecko, Liberecký kraj má v zákonodárných orgánech několik zástupců. Jejich představení a rozhovory s nimi jsou obsahem volného seriálu Libereckého zpravodaje.

V roce 2010 byl do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen Václav Horáček, bývalý dlouholetý starosta Železného Brodu. V Poslanecké sněmovně zastává funkci předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je členem několika dalších výborů.

Jaká je jeho práce? Jak pomáhá regionu? Na tyto a další otázky nám Václav Horáček ochotně odpověděl.

Jak je vnímán Liberec, Liberecko z pohledu vašich kolegů, poslanců? Překvapilo vás něco v tomto smyslu?

Jak už to bývá, pohled zevnitř je většinou kritičtější a náročnější, než ten, který o nás mají ostatní. Z tohoto pohledu tedy Liberec nijak výrazně nevybočuje z vnímání jiných měst kolegy poslanci. Snad s jednou výjimkou – mnohými je vnímána zvláštní politická atmosféra, která v něm panuje.

Cestovní ruch je oblast,
která by Liberecký kraj měla
velmi zajímat

Co je největší problém Liberce a kraje?

Obecně jsou to fi nance. Vím, že Liberec v tomto ohledu není v dobré kondici, a věřím, že se podaří dostat se z nejhoršího, i když to znamená razantní úspory, které se  nakonec vždy nejvíce dotknou obyvatel města. U kraje je samozřejmě potřeba se  vyrovnat se  škodami, které způsobily povodně z roku 2010. To je pouze jen jeden z problémů. Musí se dořešit optimalizace krajského školství, opravit se musí také komunikace, které nezasáhla velká voda a jsou přitom v dezolátním stavu.

Někdy mám pocit, že jsou některé části kraje, na které se trochu zapomíná. A to je něco, co bych rád pomohl změnit. Kraj trápí samozřejmě také to, co vlastně celou Českou republiku – nezaměstnanost, v některých oblastech nedobrá sociální situace. S problémy se potýká také zdravotnictví. Těch výzev před současnou krajskou vládou je opravdu hodně.

Umíte problémy Liberecka řešit? Pomoci?

V  případě města by problémy měli řešit městští radní, v  případě kraje ti krajští. Poslanec nemá příliš možností, jak ovlivnit řešení jednoho konkrétního problému, samozřejmě s výjimkami – spolupracujeme například s hejtmanem kraje na prosazení dokončení silnice I/13 z Liberce do Jablonce, ale také diskutujeme některé další otázky (spojuje nás například odpor k  rušení malých pošt v regionu nebo podpora cestovního ruchu), s kterými se snažím v Praze, tak říkajíc u zdroje, pomoci.

Poslanec by se  měl ale podílet spíše na  systémových opatřeních, která městům i krajům pomohou v realizaci a fi nančním zajištění jejich potřeb a cílů. Jsem rád, že mám šanci s vedením Libereckého kraje a  Liberce diskutovat například podobu připravovaných zákonů. Dávají mi tak vhled na to, jak ovlivní jejich práci. Právě tento přímý kontakt s místními samosprávami je tím nejdůležitějším.

A pak jsou tu také takové drobné pomoci do regionu, kdy se na mne obrací jednotlivci se svými trápeními. Ne vždy mohu a umím pomoci, ale někdy je důležitá třeba jen rada, nebo vysvětlení daného problému.

Jste předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Co by Liberecku mohlo nejvíce pomoci v rozvoji a prosperitě? Kde vidíte největší rezervy veřejné správy?

Věnuji se kupříkladu otázce zákona o státních úřednících a úřednících místních samospráv. Jsem přesvědčen o tom, že dobrý zákon o  úřednících by byl tím nejlepším prostředkem v  boji proti korupci. Na politicích nezávislý úředník, který je odměňován transparentním způsobem, a který má jasně daný kariérní řád, by měl být zásadním systémovým opatřením, které by městům, krajům i  ministerstvům ušetřilo nemalé fi nanční prostředky a rozpohybovalo celou tuto oblast.

Z  hlediska rozvoje celé oblasti je třeba dokončit dopravní spojení do některých oblastí Libereckého kraje, a soustředit se mimo jiné na podporu turistického ruchu. V tomto ohledu má kraj jako takový stále ještě své rezervy. Myslím třeba, že by mohl výrazněji vsadit na tradiční oblasti a tím myslím nejen sport, ale třeba také sklářský průmysl. Ten by mohl přitáhnout nejen podnikatele, ale také turisty. Jen je potřeba defi novat tento okruh jako prioritní a věnovat se mu.

Na čem právě pracujete?

V současné době se naplno věnuji spolupráci na  rozvoji cestovnímu ruchu, včetně poplatků za  pobyt. Myslím, že cestovní ruch je oblast, která by Liberecký kraj měla velmi zajímat, a proto tyto aktivity konzultuji také se starosty či podnikateli z kraje. Kromě toho je na pořadu jednání také novela občanského zákoníku. Ačkoli to tak mnohdy nemusí vypadat, je to zásadní legislativa, která se dotkne každého z nás a měli bychom ji tedy řádně projednat a připravit.

Postavil jsem se také proti, podle mne nesmyslné a nesystémové, centralizaci stavebních úřadů, která by znamenala jen vyšší náklady státu a další administrativní zatížení obyvatel.

Jsem rád, že úspěšně prochází zákon, který by ukotvil povinnost nosit na  lyžích či snowboardech ochranné helmy pro osoby mladší 15 let, stejně jako je tomu například u kola.

Spolupracujete s kolegy poslanci, kteří zastupují Liberecko v Poslanecké sněmovně?

S některými více, s některými méně. Setkáváme se při různých příležitostech a jsou projekty, které nás spojují. Osobně se rozhodně spolupráci nebráním, a to bez rozdílu politické příslušnosti. Přece jen – mělo by nám jít o podstatu toho, na čem pracujeme, nikoli o to, kdo s tím přichází. Jsem ale osobně rád, že se poslední dobou výrazně lepší spolupráce s představiteli měst a obcí Libereckého kraje.

Jsme v úzkém kontaktu a navzájem se informujeme o tom, co je nového, v čem jsou právě priority, nebo kde koho "tlačí bota".

Pavel Chmelík

Liberecký zpravodaj, VI. 2013, strana: 10

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme