Revitalizace sídlišť a problém vnitrobloků u turnovského nádraží

Anketa zastupitelů jako názorové puzzle

19. 7. 2017
O prázdninách 2017 bude zahájena 5. etapa revitalizace sídliště u nádraží. Město Turnov se snaží průběžně o drobné úpravy vedoucí k rozšíření parkování, úpravám zeleně, opravám dětských hřišť či chodníků i v ostatních sídlištích města. Již bylo rozhodnuto o dalším směřování projektu revitalizace, které by se mělo po ukončení prací na sídlišti u nádraží zaměřit na sídliště Přepeřská. Sídliště Výšinka prozatím nesplňuje podmínky stáří na možné čerpání financí na revitalizaci.
 
Již delší dobu je také diskutována situace okolo uzavřených dvorů, které jsou v majetku města Turnova a neslouží veřejnosti. Tyto dvory jsou využívány pro parkování či rekreaci obyvatel domů. Město Turnov je pak v takovýchto případech nuceno se starat o zeleň, která je bez přístupu veřejnosti či bez možnosti zkrácení cesty průchodem pro pěší.
  
Otázka pravidelné ankety, ve které odpovídají členové turnovského městského zastupitelstva, zněla: Jak prozatím hodnotíte revitalizaci sídliště u nádraží? Co konkrétního byste na jednotlivých sídlištích změnili? Jaký je váš názor na rozprodávání městských pozemků na veřejně nepřístupných dvorech a vnitroblocích do soukromého vlastnictví?
 
Odpověď MUDr. Daniela Hodíka, turnovského zastupitele za TOP 09:
 
Rekonstrukce Nádražní ulice vypadá zdařile. A co dál? V tomto prostoru je třeba skloubit potřeby bydlení, obchodu a cestování.
 
Obecně revitalizovat ano, a současně vytvářet nová parkovací místa! Určitě se s touto myšlenkou všichni ztotožníme. Jak ale naše heslo prakticky naplnit? Já vlastně nevím, kde na stále stejné ploše můžeme získat více zeleně a současně více asfaltu k parkování. Již před 30 lety v hluboké totalitě v Hradci Králové realizovali víceúrovňové řešení. Sídliště s parkovacími plochami pod úrovní terénu, a dokonce i ve dvoupodlažních podzemních stáních. Tato varianta je samozřejmě dražší, ale výsledný efekt je z mého pohledu nebetyčný. Líbí se mně více než realizace nadzemních parkovacích stání – velkých krabic s reklamou, jako např. v Praze u letiště. Nechtěl bych obdobné parkovací konstrukce vidět snad ani u našeho dopravního terminálu, ani v místech bývalých uhelných skladů. Samozřejmě můžeme revitalizovat jen to, na co máme peníze, že?
 
Ale vizi do budoucna bychom si dovolit snad mohli, nebo ne? Představte si dopravní prostředky mizející v útrobách země mezi bytovými domy se zelení ve stínu v parku, kde se prohánějí vaše děti na kole, ryjí v pískovišti nebo slézají hrad či lanovou dráhu. Kousek dál vidím příjemnou venkovní restauraci vybízející k odpolední kávě nebo sešlosti místních nájemníků a náhodných turistů. A nikde žádné auto. V takovémto místě pak bude příjemné pobývat, nakupovat i cestovat a jistě bude snadné nalézt i veřejné WC.
 
Uzavřené a nepřístupné dvory bych do rukou soukromých vlastníků okolních bytů prodal, pokud je využijí rezidenti pro svou potřebu.

MUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09

Zdroj: www.turnovskovakci.cz, 13. 7. 2017

Štítky
Osobnosti: Daniel Hodík