Pouť ke svaté Zdislavě

8. 10. 2019
V sobotu 5. října 2019 byla v Jablonném v Podještědí poutní Mše svatá sv. Zdislavy, české světice, šlechtičny a patronky Libereckého kraje.
 
Setkání a popovídání si se zástupci české šlechty mě jen usvědčilo v přesvědčení, že náš národ potřebuje silnější hlas lidí, kteří prezentují tento národ svým původem, svým staletím prověřeným náhledem na svět i neblahými zkušenostmi z dob minulých.
 
Velmi úzce to souvisí s odkazem sv. Zdislavy. I Zdislava byla českou šlechtičnou a krom svého „obvyklého poslání“ žen se našla v charitativní činnosti. Po vzoru své duchovní učitelky sv. Kláry a po osobním setkání s Anežkou Českou věnovala se pomoci lidem, to vše s hlubokou pokorou a vírou v Boha, a dost možná i s vědomím, že jako příslušnice šlechtického stavu může udělat pro své bližní mnohem víc, než by mohla jako žena z lidu.
 
Málokterá sociální skupina v Čechách si zažila během 20. století tolik zla jako právě česká šlechta – počínaje velkou pozemkovou reformou a ztrátou společenské prestiže na začátku první republiky a konče velmi systematickým pronásledováním a ponižováním za totalitního režimu, a to jen kvůli svému původu. Mnozí odešli a národ přišel o mnohé – nejen intelektuální – elity. Ti, kteří neodešli a zůstali „doma“, si zažili své…
 
A přitom – historicky vzato – právě šlechtě, velmi často v přímé součinnosti s církví, můžeme děkovat za dávný vznik sociálního systému, školství i rozvoji kultury. I jejich dávný způsob hospodaření s vidinou rentability nikoliv pro sebe, ale pro další generace, inspiroval pozdější velké podnikatelské osobnosti s „nešlechtickým“ původem. Velmi úzká spjatost s církví jim dovolila zachovat si konzervativní způsob myšlení, ostatně rozhodně není náhodou, že za nejstaršími, dodnes fungujícími charitativními organizacemi stojí osobnosti šlechtického stavu…
 
Dnešní šlechta už dávno není uzavřená kasta lidí žijící jen pro svou – dnes populárně řečeno – bublinu. Žijí mezi námi a s námi, mohou nás stále inspirovat, můžeme se od nich učit, a hlavně poučit se, protože není jiné sociální skupiny, která by nám mohla lépe nabídnout to, na čem by měla stát naše společnost…

Dana Lapáčková, místopředsedkyně KO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Dana Lapáčková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme