Podpoříme práci osadních výborů

10. 8. 2014
Odpovídáme na dotazy k jednomu z našich volebních témat "Podpoříme práci osadních výborů". 
 

Jak Vy osobně nebo Vaše politická strana vnímáte roli osadních výborů pro fungování města a jaká by měla být jejich úloha? 

- Úloha osadních výborů je podle Zákona o obcích volně řečeno poradní a jejich pravomoci jsou hodně omezeny. Pracují v nich ale lidé, kteří jsou dlouhodobě ve svých čtvrtích aktivní a to městu nabízí zajímavou možnost, jak zjistit potřeby obyvatel a jak tyto informace využít při svém rozhodování. V současnosti je ale přístup spíše pasivní, většinou město tuto platformu nevyužívá a je tak jen na jednotlivých osadních výborech, jak se jim podaří různými cestičkami svoje potřeby prosadit. Na kandidátce TOP09 pro podzimní komunální volby máme předsedu a členy osadního výboru, kteří mají dlouholeté zkušenosti a jasnou představu o tom, co je potřeba zlepšit.

V případě, že uspějete ve volbách do zastupitelstva města Liberce ať už jako členka koalice nebo opozice, budete aktivně podporovat vznik a začlenění výborů do samosprávy města? A jakým způsobem? 

- Vznik osadního výboru je závislý hlavně na motivaci lidí v dané čtvrti a právě motivace možná někde chybí. Naštěstí nepotřebujeme žádnou zásadní změnu, všechny potřebné nástroje jsou již dnes k dispozici. Mezi klíčové považujeme pověření jednoho nebo několika zastupitelů pro práci s osadními výbory, zavedení pravidelných schůzek nebo i workshopů s politiky a úředníky, pomoc s prezentací na webu města a vývěskách, ale hlavně vytvoření vázáné částky v rozpočtu města pro investice v dané čtvrti.

Měly by osadní výbory získat nějaký adekvátní podíl z rozpočtu města a samy rozhodovat o jeho užití ve své městské části? 

- Osadní výbor nemá právní subjektivitu ani nemá právo přímo rozhodovat o rozpočtu. Ale shodne-li se zastupitelstvo na tom, že bude akceptovat priority určené osadním výborem ve vymezené části rozpočtu, projeví se to tak, že obyvatelé čtvrtí budou mít šanci přímo rozhodnout o tom, do čeho se bude investovat, co se opraví nebo postaví a co budou muset oželet. A to bude velmi silnou motivací práci lidí v osadních výborech, o tom jsme přesvědčeni. Samozřejmě je nutné nastavit jasná pravidla, jak se budou priority určovat. Jak striktní tato pravidla budou, záleží na zastupitelích.

Vidíte nějaké další nástroje, jak více zapojit veřejnost do správy města? 

- V Liberci působí mnoho občanských sdružení, spolků, které mají na rozdíl od osadních výborů právní subjektivitu a často také větší členskou základnu. Město musí s těmito sdruženími více spolupracovat například při plánování rozvoje - turistického ruchu, dopravy, kultury atd., a zároveň musí mít zájem na podpoře jejich fungování ať už přímo poskytováním peněz z vlastních fondů nebo nepřímo pomocí při získávání financí z jiných zdrojů. Nelze jít cestou omezování nebo rušení fondů, i když je rozpočet napjatý. Podle nás je potřeba chápat aktivitu občanů jako pomoc a ne jako zátěž.

Ondřej Steger, kandidát TOP 09 do zastupitelstva Liberce

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme