Osobnostní medailonek Jiřího Vondráčka

Narodil jsem se 10. října 1956 v Praze. Tam jsem však dlouho nepobyl a s rodiči jsem strávil své dětství, pubertu a studia v Mladé Boleslavi, resp. ve vísce nepříliš vzdálené tomuto městu. Zvládl jsem dvě vysoké školy – denní studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor matematika – fyzika) a později formou dálkového studia Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Celý život jsem strávil ve školství a jsem již téměř 40 let aktivním aktérem a svědkem všech neuvěřitelných změn, které se v této citlivé oblasti po již čtyři dekády mého působení odehrávají. Deset let jako kantor a téměř 30 let jako ředitel školy. Dovoluji si v souvislosti s tím, co jsem v životě prožil, tvrdit, že mám zdravou představu o tom, co by se ve školství mělo dít a kam by se mělo dále ubírat.

6. 9. 2019

Celý život byl mojí velkou vášní sport a vztah ke sportu především v té aktivní formě ve mně zůstává dodnes (kolo, lyže, míčové sporty, tenis, badminton). Mojí další zálibou jsou cizí jazyky – provozuji malou soukromou jazykovou školu s osobním zaměřením na angličtinu (před lety jsem zdárně složil státní jazykovou zkoušku z tohoto jazyka) aktivně se výuce tohoto jazyka věnuji více než dvacet let.

Co Vás přivedlo do TOP 09?

Členem TOP 09 jsem se stal v roce 2018 a v současné době jsem též členem krajského výboru TOP 09. Již ve vzdálenější minulosti mně byla, stále je a vždy bude blízká osobnost Karla Schwarzenberga, jeho intelekt, moudrost, laskavý humor a nadhled nade vším, co v politice prožíval. Do TOP 09 mě však přivedly nejen základní principy a ideály této strany, ale také pracovití a chytří lidé, kteří se podílí na aktivní práci regionální organizace TOP 09 i samotného krajského výboru.

Proč si myslíte, že Vás lidé mohou volit?

Jsem přesvědčen o tom a mám i tuto zpětnou vazbu, že bych mohl být pro svůj region platný i v jiné roli. Jsem pragmatik, je mi naprosto cizí jakákoli forma populismu, snažím se myslet kriticky a hledat odpovědi na otázky na místech, kde se dají skutečně nalézt. Jsou mi blízké ty skutečné hodnoty a morální zásady, kterými bychom se měli v životě řídit. A zde zdůrazňuji souvislost se svým zaměřením, neboť školství a kvalitní vzdělání pro naše děti je jednou z těch nejdůležitějších životních hodnot.

Co je Vaším cílem?

Mé vnímání politiky je prosté – neměla by být cestou ke kariéře, ale službou. Jsem přesvědčen, že slušnost, pokora, pracovitost, schopnost pomoci druhému a pragmatický souboj argumentů spojený se zdravým sebevědomím a ctižádostí jsou devizi, které musí převážit nad populismem a prázdným bezduchým žvaněním. Jsem přesvědčen, že právě v oblasti školství bych mohl ještě něco smysluplného lidem kolem přinést a zcela určitě je stále v této oblasti co řešit.

Máte nějaký politický vzor?

Jeden jsem již zmínil v úvodu, avšak obecně mým politickým vzorem je každý vzdělaný, slušný a pracovitý politik ze stran, které jsou blízké mému naturelu.

Proč je dobré se zajímat o politické dění?

Jsem přesvědčen, že lidé by se měli zajímat o politické dění, měli by více kriticky myslet, učit se separovat skutečná fakta od mnohdy falešných populistických zpráv, vyhledávat relevantní zdroje, nenechat se přesvědčit nesmyslnými a nekoncepčními „dárky“ a myslet především na budoucnost této země a podpořit ty, kteří chtějí řešit naše skutečné problémy.

Osobní vzkaz pro voliče?

Přál bych si, aby politika postupně nacházela svoji ztracenou půdu pod nohama. Aby si každý politik, podobně jako já, vážil každého pracovitého a slušného člověka v této zemi a plnil své sliby. Každý volič by měl být bdělý a ostražitý nejen před volbami, ale zajímat se aktivně i o aktuální vývoj a dění v mezivolebním období – měli bychom všichni být ostražití a nedopustit, aby někteří méně slušní politici chápali svůj mandát jako proces, ve kterém si dále mohou konat, co se jim zlíbí.

Štítky
Osobnosti: Jiří Vondráček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme