Nechybí nám RADA STAROSTŮ KRAJE?

24. 9. 2012

Jedním ze základních parametrů hodnocení krajů je „Účast veřejnosti na rozhodování“. Podle serveru „www.hodnocenikraju.cz“ je na tom Liberecký kraj bledě – s pouhými 34% patří mezi nejhorší kraje v ČR. Hodnocení tohoto serveru je založeno na informovanosti občanů, tedy jakým způsobem kraj zveřejňuje kontakty na zastupitele, kontrolní a poradní orgány, podklady pro jednání zastupitelstva, zápisy z jednání atd. Jde tedy o zpětnou vazbu občan – kraj a jak může občan přímo ovlivnit fungování kraje.

Dle mého názoru je zveřejňování veškerých podkladů pro jednání zastupitelstva v dostatečném předstihu na internetu, kompletní záznamy jednání, veškeré smlouvy, faktury atd. naprostou samozřejmostí. Ano, vše musí být online, a myslím, že také bude.

Nemyslím si ale, že tím je zabezpečen dostatečný kontakt kraje se všemi regiony, občany a problémy v celém území. Dle mého názoru mají nejlepší přehled o problémech regionů starostové. V případě Libereckého kraje to ale obnáší 215 starostů obcí (z toho 36 starostů měst). To je ale příliš mnoho. Jednání 215-ti osob z řad měst a obcí spolu s 45-ti zastupiteli nemůže přinést žádný konkrétní výsledek. Tím by se jen formálně odškrtla kolonka „komunikace s obcemi“ a nic…

Pokud ale kraj zúžíme na správní obvody obcí s rozšířenou působností, pak nám vyjde počet 10! A to už je číslo, se kterým se dá pracovat.

Starosta obce s rozšířenou působností (III. stupně) by měl mít a zpravidla také má dobrý přehled o dění v celém správním obvodu a většinou také dobře komunikuje s ostatními starosty obcí v tomto regionu. Má na to i některé nástroje jako například § 9 Stavebního zákona, podle kterého „Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností může její starosta, se souhlasem obcí v jejím správním obvodu, zřídit jako zvláštní orgán této obce Radu obcí pro udržitelný rozvoj území (dále jen „Rada obcí“). Předsedou Rady obcí je starosta obce s rozšířenou působností…“.

Jaké to jsou obce v Libereckém kraji?

  • Česká Lípa
  • Frýdlant
  • Jablonec nad Nisou
  • Jilemnice
  • Liberec
  • Nový Bor
  • Semily
  • Tanvald
  • Turnov
  • Železný Brod

Mohl by se vytvořit jakýsi komunikační mezičlánek, který možná chybí po zániku okresních úřadů (po kterých se samozřejmě nikomu nestýská).  Tím by se splnil jeden ze základních úkolů Kraje, tedy „Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracovat s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti.“ dle §14, Zákona o krajích.

Rada starostů kraje by se mohla účastnit jednání Rady Libereckého kraje. Jednání by se mohla uskutečnit cca 2x do roka. Občané by byli prostřednictvím webových stránek v dostatečném předstihu o jednání a jeho obsahu dobře informování. Občan může prostřednictvím „svého starosty“ svého správního obvodu obce s rozšířenou působností program jednání přímo ovlivnit.

Co Vy na to?

Jan Drahozal

Ing. arch. Jan Drahozal

místopředseda krajského výboru TOP 09

Štítky