Klápště: Rozpočet města Turnov na rok 2023 musel zohlednit probíhající (nejen) energetickou krizi

Anketa zastupitelů jako názorové puzzle

8. 2. 2023

I v letošním roce pokračuje v tištěné i elektronické verzi TvA pravidelná anketa zastupitelů. Otázka tentokrát zněla: Jaký máte názor na schválený rozpočet města pro rok 2023? Co vnímáte jako investiční priority tohoto volebního období?

Odpověď Jiřího Klápštěho (TOP 09), turnovského radního za PROTO:

Rozpočet na rok 2023 musel zohlednit probíhající (nejen) energetickou krizi a mimořádně počítá s dostatečnou rezervou na pokrytí nenadálých výdajů. Z této rezervy jsme připraveni v případě potřeby pomoci i různým organizacím v Turnově, např. s úhradou mimořádných výdajů za energie. Ačkoli je rozpočet pro letošní rok schodkový, podařilo se nám nastavit harmonogram pro příští roky tak, aby byl rozpočet města v blízké budoucnosti vyrovnaný.

Zásadní prioritou, a to i z části investiční, je určitě obchvat města směrem na Jičín. Doprava v centru města je naprosto neúnosná, a tak s kolegy z PROTO podnikáme všechny možné kroky, aby se tato stavba dostala i mezi priority Ministerstva dopravy ČR, neboť hlavním investorem této stavby bude stát, a byla realizována co možná nejdříve. Z dalších priorit musím jmenovat přípravu bytové zóny na Koňském trhu, a to jak z hlediska plánovacích dokumentů, tak i např. výkupů pozemků.
Z pohledu zejména sportovní veřejnosti je nutností modernizace sportovní haly v Turnově 2, neboť kapacity sportovní haly ve Skálově ulici jsou stoprocentně využity a je problém pro řadu klubů najít prostor pro tréninky či mistrovská utkání.

V příštích letech bude s ohledem na silné ročníky narůstat počet žáků základních škol. Jelikož je Turnov spádovou oblastí pro okolní obce (resp. pro žáky navštěvující první stupeň zpravidla na obecních školách), musíme se zabývat vybudováním plnohodnotné základní školy (1. i 2. stupeň) v Turnově 2.

V neposlední řadě zmíním zlepšení možností parkování ve městě či realizaci koupacího biotopu v Dolánkách.

www.turnovskovakci.cz, 7. 2. 2023

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme