31. 1. 2020

Blíží se krajské volby, a tak se Liberecká Drbna rozhodla každý měsíc přinášet názory stran, které jsou v krajském zastupitelstvu, ale i těch, které mají potenciál se tam dostat. A první téma? Klimatická změna a peníze, které vedení kraje na obnovu krajiny dává.

Otázka je následující: Vedení kraje navýšilo podporu projektů na zadržování vody v krajině na 11 milionů. Je to dost? Jak by měl či bude kraj v této problematice dále postupovat?

Zeptali jsme se všech stran v zastupitelstvu, ale i těch, které mají potenciál se do zastupitelstva na podzim dostat. A zde je obpověď našeho člena Jiřího Klápštěho:

Předně je třeba říci, že podpora opatření, která pomáhají řešit sucho, je vždy přínosná. Nicméně 11 miliónů korun je v kontextu celkového rozpočtu Libereckého kraje, který na rok 2020 činí cca 3,3 miliardy korun, žalostně málo. Dle zkušeností z loňského roku bude z této sumy možno pokrýt náklady na realizaci zhruba dvaceti projektů, což je s ohledem na snižující se zásoby vody v krajině značně nedostačující. 

V budoucnu musí kraj k problematice sucha, a obecně adaptaci na změnu klimatu, přistupovat mnohem aktivněji. Nestačí pouze vyhlásit dotační program a čekat, až se suma vyčerpá. Kraj by měl být iniciátorem v přípravě i realizaci konkrétních projektů na zadržování vody v krajině, a to nejen na svých pozemcích. Nezbytné je ve spolupráci zejména s obcemi, vlastníky pozemků a zemědělci sestavit plán konkrétních opatření, který se bude následně naplňovat. K tomu by měly být využívány i další zdroje financování, jako jsou některé dotační programy Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, umožňující až 100% úhradu nákladů vynaložených na veřejně prospěšná opatření v oblasti obnovy vodního režimu v krajině. 

Nezbytným předpokladem pro zadržování vody v krajině je rovněž úprava zemědělského hospodaření (zemědělská půda zaujímá 44 % plochy našeho kraje). V současnosti probíhá na celostátní úrovni za účasti krajů příprava nových pravidel zemědělské dotační politiky. V tomto procesu by kraj měl vyvinout maximální možné úsilí k dosažení takových změn, které umožní, aby zemědělství plnilo dostatečně i své mimoprodukční funkce a zvýšilo se tak zadržování vody v půdě.

www.liberecka.drbna.cz, 28.1.2020

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme