Elektronická aukce na dodávku energií (elektřina, plyn) pro domácnosti

10. 4. 2013

Věc:    Žádost o zařazení do programu jednání zastupitelstva Města Turnov dne 25. 4. 2013.


Bod programu: Vytvoření kontaktního místa a zorganizování elektronické aukce na dodávku 
energií (elektřina, plyn) pro domácnosti  obyvatel  Města Turnov.


Komentář:

V současnosti jsou náklady na energie značným břemenem v hospodaření každé rodiny. K problémům turnovských občanů se vyjma cen plynu a elektrické energie řadí navíc i cena vody, která patří k nejvyšším v ČR! Jednou z mála cest, kterými lze snížit náklady na elektřinu a plyn,  je zorganizování elektronické aukce na dodávky těchto komodit přímo pro jednotlivé domácnosti. K tomu je nutné vytvořit kontaktní místo, kde se budou evidovat zájemci o účast v elektronické aukci z řad občanů, a je nutné zajistit organizaci této aukce pracovníky Města Turnov. Jednotlivé domácnosti se mohou pouze komplikovaně  této aukce účastnit individuálně. Navíc mají velmi málo informací o této možnosti úspor.

Velmi dobré zkušenosti s elektronickou aukcí má Město Říčany, kde se elektronické aukce cen elektřiny zúčastnilo cca 482 domácností a cen zemního plynu cca 307 domácností. Výsledky byly více než překvapivé a jsou zdokumentovány v tabulce.

Domníváme se proto, že Město Turnov by mělo pro občany města tuto aukci zorganizovat a nabídnout domácnostem možnost účasti v elektronické aukci na dodávky elektrické energie a plynu. Město samotné má již dobrou zkušenost s organizováním podobné aukce pro organizace města. Může tedy toto nabídnout i svým občanům. 

Tabulka: elektronické aukce v Říčanech a úspora domácností

Elektronické aukce v Říčanech a úspora domácností

http://info.ricany.cz/prilohyarchiv/13950/TZ%20-%20e-Aukce%2013%2003%202013.pdf

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Města Turnov bere na vědomí předloženou informaci o možnosti organizovat elektronickou aukci na dodávku elektrické energie a plynu pro domácnosti a ukládá starostovi města zajistit vytvoření kontaktního místa (kontaktních míst) a následné zorganizování elektronické aukce pro domácnosti obyvatel Města Turnov.

Předkládá: Ing. Zdeněk Romany, MUDr. Daniel Hodík, Ing. Petr Soudský, zastupitelé za TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme