× Pojďte do toho s námi.

Distanční vzdělávání

18. 3. 2021

Podobně jako názory na úroveň vzdělanosti tohoto národa a s tím související úroveň českého školství se i názory na úroveň a důsledky distančního vzdělávání velmi různí. Českému školství podobně jako fotbalu rozumí úplně všichni – je však smutným konstatováním, že mu velmi málo rozumí ti, kteří o jeho budoucnosti ve stávající době rozhodují. Další zamyšlení nad tímto konstatováním už ponechávám na Vás.

Jsem hluboce přesvědčen, že distanční vzdělávání je nejen velkým problémem pro stávající generaci, která se aktivně procesu vzdělávání účastní, ale pokusím se na něj pro mnohé jistě překvapivě podívat především z hlediska příležitostí k odhalení nedostatků ve stávajícím systému vzdělávání a též k akcentu nesmírně potřebných vlastností každého žáka všech stupňů škol – těmito vlastnostmi jsou samostatnost, samostatné tvořivé myšlení a schopnost aktivního samostudia.

Dovolím si uvést příklad, který s předchozím tvrzením je v naprostém souladu.

Pythagorova věta: Ten nejméně osvícený učitel žákům představí pravoúhlý trojúhelník a jeho vlastnosti, Pythagorovu větu žákům nadiktuje včetně matematického vyjádření s náležitým komentářem a vysvětlením a všichni poté společně řeší praktické úlohy související s jejím využitím. Osvícenější učitel sdělí žákům, že uvedená věta se týká pravoúhlého trojúhelníka a řeší vztah mezi jeho stranami. Společně si poté narýsují čtverce (ti talentovanější mohou i půlkruhy) nad všemi jeho stranami a poté se na tento vztah snaží přijít již samotní žáci. Ten nejosvícenější učitel pouze sdělí žákům, že existuje zajímavý vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníka a vše ostatní již ponechá na svých žácích včetně jejich vlastního návrhu řešení zadané praktické úlohy.

A jsem zpět – všichni v současné době žádají úlevy pro žáky na všech stupních našeho školství. Zde bych zmínil především stávající změny v maturitách na středních školách. Je naprosto neoddiskutovatelné, že velký problém je v praktických maturitách žáků středních škol s technickým zaměřením. Ve středních školách s akcentem všeobecného vzdělání však velký problém nevidím. A zde se vracím k již zmíněným schopnostem samostatného tvořivého myšlení a schopnosti samostudia a konstatuji též, že k přípravě na maturitu je nyní více než dostatek času a klidu. Žádná kompromisní řešení a úlevy bych prostě nehledal. Smutný jsem i z nepovinné maturity z matematiky. Popíráme tím podstatu a smysl výuky tohoto předmětu.  Avšak k tomuto tématu bych se rád dostal v některém jiném zamyšlení.

Na závěr jedno konstatování a též jedno postesknutí. Upřímně věřím, že se nenajde jediný žák střední školy starší 18 let, který by změnil svůj případný odmítavý postoj k politice nejsilnější vládní strany za koblížek ve formě „úřední maturity“ a běžel by této straně v říjnu dát svůj hlas.

A nyní postesknutí - bez skutečné a ne pouze proklamované podpory vzdělání bude český národ odsouzen k trvalému životu s vládami stejnými, jakou zde máme dnes. A zde, upřímně věřím, nebude nikdo ze čtenářů oponovat vládou realizovaným zvýšením učitelských platů.

Jiří Vondráček, člen TOP 09

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jiří Vondráček

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 LIBERECKÝ KRAJ

Karlovská 161
460 10 Liberec

info@lib.top09.cz
telefon: +420 604229308

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Martina Rambousková

martina.rambouskova@top09.cz

telefon: +420 604229308

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme