Chytré školství – investice na celý život

7. 9. 2022
Odbor školství nejen v našem městě pracuje s jakousi setrvačností – stará se o investice do svých škol a jejich údržbu, ale ambice zvýšit kvalitu výuky, není příliš viditelná.
 
Nákup kvalitních pomůcek a investice do IT technologií, jsou důležité, ale s kvalitou výuky souvisí jen částečně. Chybí tu systematická péče o nadané a mimořádně nadané žáky, jejichž nadání není cíleně rozvíjeno. Je tu spíš tendence žáky „průměrovat“.
 
Plodem toho je ve výsledku nízká přidaná hodnota významné části české produkce. Bez změny tohoto přístupu budeme další desítky let jen závistivě přihlížet vysoké životní úrovni vyspělých ekonomik!
 
A na co se zaměřit?
 
• cílená péče o nadané děti v mateřských školách;
 
• pravidelná výměna zkušenosti mezi školami v této oblasti;
 
• optimální forma propojení zaměstnavatelů a škol už na úrovni základních škol (viz dlouhodobá snaha Jablotronu podpořit vzdělávání ve školách – semináře pro učitele,…);
 
• systematické vyhledávání a podpora kvalitních učitelů na všech školách v Jablonci nad Nisou, využití přidané hodnoty, kterou přináší do výuky – rozvoj týmové spolupráce nejen kvalitních učitelů na úrovni všech škol v Jablonci nad Nisou;
 
• externí odborná konzultace na toto téma pro zřizovatele.

Mgr. et Mgr. Jiří Vondráček – člen pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP Jablonecko II., expert kandidátky Křížek pro… pro rozvoj vzdělávání

Štítky
Osobnosti: Jiří Vondráček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme