Chmelík (TOP 09): Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

Strukturální problémy českého průmyslu se ve světle letošních covidových malérů a prohlubující se ekonomické krize ukazují jako mnohem závažnější, než před rokem či dvěma. Neustále jsme konfrontování s realitou výroby s malou přidanou hodnotou, stavbou dalších montoven zaměstnávající primárně levné agenturní dělníky, což v mnohých z nás vzbuzuje bezmoc a vztek.

28. 7. 2020

Jak jsme na tom u nás v Libereckém kraji?

Rozlohou zabírá náš kraj jen 4 % území ČR a je tak nejmenším krajem v ČR, s čímž koresponduje i počet obyvatel - 444 tisíc, tj. 4.1 % obyvatel země.
Důležité je ale srovnání z pohledu ekonomiky - v Libereckém kraji vytváříme jen 3.2 % HDP, poměr HDP na obyvatele je jen na úrovni 77 % průměrného HDP v celé ČR. Dokonce i z pohledu nezaměstnanosti jsme pátí od konce (30. 6. 2020, https://www.czso.cz/csu/xc/mapa-podil-kraje), takže představa o průmyslově vyspělém a výkonném regionu rychle bere za své.
Kvalita života je jistě subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu projektu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města včetně Liberce, Jablonce a České Lípy se motají v lepším případě na konci první stovky!

Co z toho všeho vyplývá?

Nesmíme sedět a doufat, že se vrátíme se ke strojům, až se problémy přeženou. Pokud nedokážeme na úrovni kraje nastartovat pozitivní procesy, situace v celém regionu bude horší - jednoznačně máme ohromný prostor ke zlepšení v oblasti ekonomiky, zdravotnictví a životního prostředí.

Z pohledu ekonomiky je jisté, že potřebujeme změnu struktury výrobních a zpracovatelských závodů, ale především změnit strukturu myšlení o našem regionu.

  • Pojďme řešit restrukturalizaci průmyslu v našem kraji, usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků a zvednout podíl přidané hodnoty u nás v regionu.
  • Pomozme velkým i malým podnikům změnit bazální výrobní průmysl založený na automotive a na výrobu polotovarů a zaměřit se na průmysl finálních výrobků včetně jejich vývoje na území kraje.
  • Pomozme našim firmám uspět v celostátních i regionálních výběrových řízeních formou administrativní a výrobní podpory (více i v článku ZDE)
  • Podpořme inovace, výzkum a propojení výzkumných a vysokoškolských institucí s praxí
  • Zaměřme se na podporu nově vznikajících firem, start-upů
  • Podpořme programy rekvalifikací a celoživotního vzdělávání - to povede k lepšímu uplatnění našich lidí na trhu práce, k tvorbě vyšší přidané hodnoty, k lepší ekonomice regionu
  • Řešme zaměstnávání českých občanů místo pendlerů z Polska a jiných zemí.

Co přímo ovlivňuje kvalitu života v regionu?

Pochopitelně - lidé, firmy i regiony žijí ze své „práce“, své reálné výkonnosti, ale kvalitu života nevyřešíme pouze podporou firem a startováním regionální ekonomiky.

  • zásadní péči je třeba věnovat zdravotnictví - kvalita života přímo souvisí se schopností uplatnit se ve společnosti, možností být aktivní. Základním předpokladem je pochopitelně odpovídající zdraví každého z nás. K řešení je v našem kraji hlavně výstavba CUM, zabezpečení pohotovostí, dostupná a rychlá odborná léčba pro všechny, prevence onemocnění a kvalitní střední zdravotnické vzdělávání.
  • životní prostředí - ptejme se, v jaké krajině chceme, aby žila vnoučata! Problémy, před kterými stojíme, nám jistě nevyřeší stavba přehrad na Vysočině. Musíme nalézt konkrétní řešení v rámci našeho regionu, které umožní rozvoj krajiny a šetrnost ke zdrojům (místní malé zemědělství, surovinová střídmost, ekologické inovace, ochrana vody a její přirozené udržení v krajině, udržitelný turismus bez přehlcení kapacit, přiměřená infrastruktura). Více o péči o životní prostředí najdete například ZDE.

Má současný vývoj nějakou pointu?

Nevěřím, že za nás někdo vyřeší naše problémy. Nevěřím, že půjčené a snadno utracené stovky miliard nám v Libereckém kraji přinesou snadnou prosperitu. Všichni se nás snaží přesvědčit, že máme utrácet a rozhýbat ekonomiku. Náš kraj je přímo i zprostředkovaně proexportně zaměřen, proto ekonomiku domácím utrácením nerozhýbeme, navíc se zbavíme všech úspor a aktiv, která budeme v budoucnu velmi potřebovat.

Jediné, co nás posune dál, bude naše vlastní práce a schopnost adaptovat se na nové podmínky. Musíme dokázat využít krizi, kterou čínský vir odstartoval, ke změně strukturu průmyslu v regionu a podpořit všechny pozitivní kroky, které pomohou dostat náš kraj tam, kam podle mého názoru patří.

Možná dnes není Liberecký kraj v nejlepší kondici z ekonomického hlediska, ale určitě je to nejlepší místo k životu, které znám.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

další důležité články Zdeňka Chmelíka:

V podnikání jsme si všichni rovni

Jak s byty v Liberci?

Společně pro Liberecký kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme