Čepelka: Heč, už víme, koho volit. Nudné čtení o budoucím výsledku 1. kola

9. 1. 2023

Kdo chce volit Babiše nebo Baštu, tak se nedá nic dělat, volte, i když někdo vás bude považovat za voly. Já si myslím své, ale nahlas bych to neříkal.

Ale jestli chcete, aby do 2. kola nepostoupil Babiš, tak by měli všichni podpořit Danuši Nerudovou. Má to jednoduchý důvod. Jeden z posledních skutečně seriózních předvolebních výzkumů (agentury Data Collect a Kantar CZ, vzorek 1265 osob) totiž odhaduje, že PP by mohl získat 27,5%, AB 26,5% a DN 22,0%. (To je formulované, koho by lidé volili na konci minulého týdne, kdyby už byli rozhodnuti.) Uvažte, že tyto průzkumy jsou prostě nejlepším odhadem budoucí skutečnosti ze všech možností, které existují. Lepší odhad už nikdo neudělá. Ještě je třeba pracovat s tzv. statistickou chybou výběru, která je pro dané odhady max. 1,4 procentního bodu, což se dá spočítat, kdo studoval statistiku (agentury uvádějí zbytečně přísné rozmezí ±2,6). To vede k výsledkům, že PP by měl dnes zhruba 26-29%, AB 25-28% a DN asi tak 20,7-23,3%. A o to jde, protože vidíte, že DN by za současného stavu Babiše nepředstihla a že by – za tohoto stavu – postoupil z prvního místa buď PP, nebo AB.

Takže taktika pozorných voličů dem. kandidátů by měla být: všechny hlasy pro DN, protože nyní má příliš málo, zatímco PP podle dosavadních průzkumů se do 2. kola dostane tak jako tak.

Že výsledky padnou do tohoto rozpětí, je pravděpodobné na 95% (opět plyne ze statistických zákonů). Ale samozřejmě ještě jde o to, jestli voliči nelhali, nepředstírali, nerozhodnou se jinak a jestli se vůbec výzkumníkům povedl přesný obraz složení budoucích voličů (podíl mladých, starých apod. – obvykle jsou výběru dotazovaných vysoce přesné). Teď jsem to všechno děsně zjednodušil, ale vpodstatě to tak je a stačí to k pochopení, jakou hodnotu ty informace z výzkumů mají. – Nezapomeňte, že za týden se to může velmi změnit. Sociolog nikdy netvrdí, že to „takhle dopadne“, on jen tvrdí, že kdyby se rozhodovalo v den dotazování, tak že by to tak dopadlo.

Ještě důležité: Metodou sběru dat u Data Collet & Kantar je kombinace CATI (telefonické rozhovory se záznamem odpovědí do počítače) a CAWI (on-line panel). Poměr počtu rozhovorů realizovaných těmito metodikami bude cca 70:30 ve prospěch CATI. Kdežto např. IPSOS dělá všechno na internetovém panelu a my tušíme, že složení voličů, kteří nepoužívají internet, je vzhledem k jejich v průměru nižší úrovni vzdělání, příjmů atd., odlišná od uživatelů internetu.

Koho dalšího tedy číst? Agentury MEDIAN a STEM ano, IPSOS ne. Další seriozní, CVVM, průzkumy nyní nedělá. MEDIAN by mohl zveřejnit své odhady dnes, ale STEM je zveřejnil už včera, takže je taky známe.

Ke konci minulého víkendu mu 2008 kvótně vybraných lidí, kteří plně odpovídají demografické struktuře voličů, odpovědělo: Pavel zhruba 25,5-28,5%, Babiš 26,5-29,5%, Nerudová 23-26%. Srovnejte si to s výzkumem výše: Pavel vyšel stejně, Babiš zhruba taky (obě rozpětí se překrývají), U Nerudové to je na hraně (první dává max. 23,3%, zatímco druhý minimálně 23%). To potvrzuje, že plně profesionální průzkumy uskutečněné ve stejnou dobu s různými voliči dopadají podobně. Odborníci ať mi prominou zjednodušený výklad, pro běžné čtenáře by to bylo ještě víc než nudné.

Olda Čepelka (psáno v pondělí 9. 1. ráno, všichni víme, jak prudce se může situace měnit – jen ty statistické tendence zůstanou…)

Štítky
Osobnosti: Oldřich Čepelka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme