Kytlík: Zářijové slovo starosty

Zdravím vás po letní přestávce, během které jste si, jak věřím, měli příležitost odpočinout, zažít nevšední zážitky a nabrat síly k návratu do běžných dní. V době, kdy píši tento úvodník, také já čerpám svou dovolenou, déšť bubnuje na okenní parapet a já doufám, že k vám počasí bylo milosrdnější.

30. 8. 2023

Léto nejsou jen dovolené a prázdniny, ale také hlavní část stavební sezony. Během svých cest jste měli možnost navštívit také jiná města, sledovat jejich proměnu a „užít si“ dopravní zácpy. Každá změna s sebou nese omezení a vyžaduje notnou dávku trpělivosti nás všech a já bych rád poděkoval i vám, kterých se dotkly stavební práce v našem městě. Máme za sebou rekonstrukci opěrné zdi v Riegrově ulici, posun v ulicích Františka Zoubka a Na Vrbině, prodloužení vodovodu v Kozodrech a další plánované opravy. Vedle prací, jejichž realizaci jste mohli sledovat, probíhají neviditelné přípravné práce na dalších projektech. Jedním z nejsledovanějších je rekonstrukce SK Rabštejn. Ta probíhá v souladu se schváleným harmonogramem. V současné chvíli probíhá dokončování hrubopisu projektové dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Kulturní dům je projektován v podobě, v jaké byl představen na veřejné prezentaci dne 3. 4. 2023 za účasti Ing. arch. Davida Vávry. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla v průběhu zpracování představena vedení města a nyní bude projednána s dotčenými orgány státní správy a správci sítí technické infrastruktury za účelem získání závazných stanovisek a vyjádření. Následovat bude podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a současně zahájení prací na další fázi – zpracování dokumentace pro stavební povolení. Na již započatých projektových přípravách se pracuje a postupně se připravují. Dále také pracujeme na přípravě dalších projektových dokumentací, nově jsme objednali projekt na vznik dětské skupiny.

Jsem rád, že epidemie Covid ani válečný konflikt na Ukrajině nepřerušily naše vztahy s partnerskými městy a můžeme navázat na předchozí spolupráci. Společně s místostarostou Dominikem Kaplanem jsme navštívili koncem června slovenskou Myjavu, koncem července ukrajinské Dubové a v srpnu jsme navštívili polskou Bielavu a německé Zeulenroda-Triebes. Společně chystáme projektové záměry, u kterých se chceme ucházet o dotace.

Ve snaze zkvalitnit služby občanům našeho města jsme se inspirovali zkušeností ve městech Choceň, Žamberk, Vysoké Mýto nebo Ústí nad Orlicí a dne 2. 10. 2023 zkušebně spustíme provoz SENIOR TAXI. Tato nová služba má za cíl pomoc a podporu těm, kteří se sami nemohou účastnit sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti. Projekt napomáhá zkvalitnění jejich života v oblasti dopravní dostupnosti, například pro návštěvy lékaře, nákupy atd. Více informací naleznete uvnitř zpravodaje.

Konec prázdnin je také plný příprav na nový školní rok, jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Všem přeji jeho úspěšný start a těším se, že těm nejmenším budu mít příležitost osobně popřát hodně úspěchů v nové životní etapě první školní den.

Za mým oknem se déšť utišil a já věřím, že nebude padat ani 16. 9., kdy se v našem městě koná 21. Kostelecké posvícení a XX. Hudební festival F. I. Tůmy, na které vás v závěru svého úvodníku srdečně zvu.

Tomáš Kytlík

starosta města Kostelec nad Orlicí

Zdroj: Město Kostelec nad Orlicí

Štítky
Osobnosti: Tomáš Kytlík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme