× Pojďte do toho s námi.

Zemědělská škola v Kostelci n. O. by si zasloužila přírodovědné lyceum

8. 10. 2012

Střední zemědělskou školu v Kostelci nad Orlicí navštívil koncem září místopředseda poslanecké sněmovny docent Jiří Oliva. Zajímal se o výukový program, který se po celá desetiletí přizpůsobuje podmínkám a možnostem hospodaření v Orlických horách a jejich podhůří. Studenty zde vzdělávají v maturitních oborech Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

Vysokoškolský pedagog Jiří Oliva přednesl třeťákům a čtvrťákům přednášku na téma Lesy jako součást životního prostředí. Vyvrátil několik českých i světových mýtů a studenty ubezpečil, že o lesy v České republice nemusíme mít strach.  Uvedl a doložil průměrný roční přírůstek 19 mil m3 a těžbu 16 mil m3, což znamená, že až 20procentní přírůstek zůstává netěžený a zásoby lesů stále porostou nahoru.

Kostelecká škola zahájila výuku 1. října 1895 jako rolnická škola, od r. 1955 nese ve svém názvu přívlastek „zemědělská škola“. Od doby svého vzniku v r. 1895 je tedy naše škola již 117 let svým zaměřením školou přírodovědnou, uvedl zástupce ředitele školy Miroslav Zářecký.  „Ještě před dvěma lety jsme měli maturitní obor přírodovědné lyceum, o které jsme přišli kvůli optimalizaci středních škol. Rádi bychom tento statut obnovili,“ dodala zástupkyně pro ekonomickou činnost Dagmar Dedková.

Jiří Oliva  Jiří Oliva

V rámci oboru agropodnikání zde vyučují od 3. roč. specializace Zemědělský a lesní provoz, Chovatelství a kynologie a třetí je Agroturistika a ekoagroturistika, v ekologickém  oboru od 3. roč. například specializaci Rybářství, lesnictví a myslivost. Studenti se na svoji profesi připravují velmi prakticky. Praxe probíhají v podnicích zemědělské prvovýroby, při studiu získají řidičský průkaz na traktor a OA, jsou připraveni na získání loveckého a rybářského lístku, spolupracují se správami Chráněných krajinných oblastí, vykonávají praxi ve školkách lesů, v rybářských organizacích, vyjíždějí na týdenní terénní cvičení přímo do přírody, spolupracují s regionálním muzeem Východních Čech v Hradci Králové.

„Studují-li specializaci Zemědělský a lesní provoz, vyučují se také semenářství, školkařství, těžbě a nauce o dřevě. Spolupracujeme s Lesy ČR, studenti chodí zalesňovat úseky v oblasti Týniště nad Orlicí, aby se dostali do provozu,“ vysvětluje Dušana Wittichová, učitelka odborných ekologických předmětů, lesnictví a myslivosti. „Studují-li od 3. roč. specializaci chovatelství a kynologie, například dostávají do péče štěně německého ovčáka, kterého během třetího a čtvrtého ročníku musejí vychovat a zvládnout s ním základní výcvik poslušnosti,“ doplnila Dagmar Dedková a dodala, že absolventi se pak mohou hlásit také k policii nebo k bezpečnostním agenturám.

Jiří Oliva si prohlédl bohaté přírodovědné sbírky na chodbách i v kabinetech, botanickou zahradu a další části areálu školy, které slouží teoretické i praktické výuce, ale i stravování a využití volného času. Na závěr uvedl, že škola by si jistě vzhledem ke své tradici a vybavení navrácení přírodovědného lycea zasloužila.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme