Zdravotnictví po roce 2020? Kraj připravuje novou koncepci

13. 6. 2018

Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila přípravu dokumentu, který naváže na současnou koncepci zdravotnictví pro období 2016 až 2020. Kromě demografických východisek dokument zpracuje také dostupnost zdravotní péče v kraji i personální vybavenost jednotlivých zařízení.

Koncepce zdravotnictví je dokument mapující stav zdravotnictví a jeho rozvoj v následujících letech. „Pracujeme na aktualizaci stávající koncepce a na následném vytvoření dalšího výhledu po roce 2020. Tato koncepce bude reflektovat jednak předpokládaný demografický vývoj Královéhradeckého kraje, zároveň se v ní také odrazí stav, kdy stále trvá nedostatek zdravotnického personálu. Cílem bude samozřejmě dostupná a kvalitní zdravotní péče pro naše občany, a to ve všech okresech regionu. Samotná tvorba pak bude probíhat v úzkých profesních týmech jednotlivých lékařských oborů, nelékařského zdravotního personálu, zástupců segmentu zdravotních pojišťoven a krajských zastupitelských reprezentací, a to formou otevřené debaty,“ informoval náměstek hejtmana Aleš Cabicar.

Zpracováním projektu pověřili radní krajský odbor zdravotnictví společně s Centrem investic, rozvoje a inovací. Subjekty připraví koncepční dokument reflektující současný stav zdravotnictví v regionu, včetně stanovení opatření pro plnění vytčených cílů, a to na základě zpracované predikce vývoje v jednotlivých oborech poskytování zdravotní péče. Na financování projektu kraj zažádá o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Vzhledem k vývoji v rámci zdravotní péče a personálnímu zajištění v jednotlivých nemocnicích musíme bez odkladu přistoupit k práci na nové koncepci zdravotnictví pro období 2020+. Předpokládám obsáhlou debatu nad strukturou, vedením a personálním zajištění krajského zdravotnictví.  Názorů na způsob vedení krajského zdravotnictví je mnoho a musíme mít čas na důkladné zpracování odborných analýz. Finální koncepce musí být založená na všeobecné shodě a maximální profesionalitě ku prospěchu nejen lékařů a zdravotnického personálu, ale především pacientů,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

Koncepce zdravotnictví 2020+ bude strategickým materiálem nahrazujícím současný nedostatečný záměr z minulých let. Předpokládám rozsáhlou a několikaměsíční debatu především se zdravotníky našich nemocnic a hlavně další diskuzi v koalici nad jednotlivými záměry. Věřím, že konkrétní závěry v koncepci zdravotnictví 2020+ a hlavně průběžně probíhající dialog k aktuální stabilizaci zdravotnictví přispějí k většímu porozumění mezi vedením kraje a zdravotníky,“ uvedl první náměstek hejtmana Martin Červíček.

Dan Lechmann

Zdroj: Královéhradecký kraj

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Aleš Cabicar

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme