× Pojďte do toho s námi.

Zdeněk Harapát versus Jiří Oliva

Tváří v tvář občanům Rychnovska, potažmo Královéhradecka

28. 9. 2012

Předseda krajského výboru TOP 09 a kandidát do krajských voleb v Královéhradeckém kraji Zdeněk Harapát požádal o rozhovor čerstvého místopředsedu Poslanecké sněmovny Doc. Ing. Jiřího Olivu, Ph.D. 

Jiří, jak hodnotíš své zvolení do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny a co se tím pro tebe změní? Co to znamená pro Rychnovsko, Královéhradecký kraj i pro tvoji rodinu?
„Zvolení do této funkce vidím spíše jako úspěch  Topky Královéhradeckého kraje, za který jsem byl do sněmovny zvolen.  Pro mne to znamená zejména velkou odpovědnost, kterou jsem přijal s odhodláním ve funkci dobře obstát.  Mám podstatně více povinností, ale věřím, že díky větším možnostem v administrativním servisu se budu moci i nadále věnovat procesu tvorby zákonů stejně, jako dosud. 
Pro moji rodinu to příliš příznivá zpráva není, protože moje přítomnost doma se omezuje již dlouhou dobu jen na víkendy, navíc ne na všechny. Navzdory tomu však cítím od všech svých blízkých podporu, což je pro mne nejdůležitější.

Již dva roky vidíš život občanů v regionu z pohledu poslance, který se podílí na tvorbě zákonů. Jak konkrétně jsi ovlivnil život občanů na Rychnovsku, které tě do sněmovny vyslalo?
Žiji dlouhá léta v malé vesnici o 70 popisných číslech a znám velmi dobře starosti lidí v menších obcích. Tam jsem také zaměřil svoji aktivitu. Asi nejdůležitější byla novela zákona o rozpočtovém určení daní, jehož jsem byl spolupředkladatelem. Tento zákon zajistil zejména menším obcím a městům podstatně vyšší příjmy do obecní pokladny z transferu daní a zmírnil jejich diskriminaci vůči velkým statutárním městům.
Rovněž jsem byl spolupředkladatelem novely zákona o převodu některých věcí z majetku ČR na obce. Díky této novele obce dostaly do vlastnictví některé historické majetky, které nebylo možné vydat podle zákona č. 172/1990 Sb., protože v době jeho vydání byly tyto majetky majetkem federálním. Jedná se o velký počet budov i zemědělských a lesních pozemků, které jsou dnes obcím díky této novele navraceny.
Dále jsem v zemědělském výboru inicioval zjednodušení podmínek pro některé činnosti, které jsou pro venkov charakteristické. Jednalo se o novelu veterinárního zákona, kde byly z mého popudu umožněny domácí porážky skotu a zjednodušeny podmínky pro prodej mléka v prodejních automatech. V poslední době se angažuji i v novele poštovního zákona, který má omezit rušení pošt v menších obcích.
Samozřejmě, že jsem průběžně podporoval zákony, které byly v souladu s volebním programem TOP 09.

Jaké vidíš problémy Královéhradeckého kraje, které můžeš pomoci řešit?
Problémů je celá řada a já nechci patřit k těm, kteří v rámci svého politického působení naslibují jejich zázračná řešení. Mimo zmíněných problémů menších obcí a měst je pro mne prioritní věcí řešení problémů, které mohou negativně ovlivnit život lidí na mnoho let dopředu. Jedná se např. o protipovodňová opatření spojená s výstavbou retenční nádrže Mělčiny, zprůtočnění slepého ramene Orlice v Týništi, odvrácení devastace Náchodska a Trutnovska těžbou břidličných plynů.
Obrovským problémem je dopravní situace v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou i dalších místech. To vše jsou věci, na které se chci ve zbytku volebního období zaměřit.  Samozřejmě chci pokračovat ve snaze zabránit devastaci lesnicko-dřevařského sektoru, kterou způsobuje politika státního podniku Lesy ČR, o které se zdá, že je navzdory používaným praktikám neprůstřelná. To neznamená, že tomu chci nečinně přihlížet, protože každá špatnost musí jednou skončit.

Děkuji Ti za rozhovor a budu i nadále držet palce.

Zdeněk Harapát
předseda KV TOP 09
Hradec Králové

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme