Vrchlabí do toho!: Bytová politika musí být závazkem místním obyvatelům

Jedno z nejvýznamnějších témat posledních let je bydlení. Všichni ho máme na zřeteli, v dnešní době možná ještě více než kdy jindy. Důvody jsou nasnadě: nemovitosti prudce zdražují a v posledním období skokově rostou i ceny energií. Tento smrtící koktejl úplně nejhůře dopadá na ty, kteří zakládají rodiny nebo se chtějí osamostatnit a žít ve „vlastním“. Stále větší množství z těchto lidí poznává krutou realitu: život ve Vrchlabí se pro ně stává nedostupný. Stěhují se proto pryč a Vrchlabí tak neustále ztrácí obyvatele. Už je na čase s tím začít něco dělat!

25. 8. 2022

Vrchlabí je vstupní branou do Krkonoš. Tato skutečnost je samozřejmě zajímavá pro rekreanty, provozovatele služeb, ale i investory. Ceny nemovitostí v blízkých lyžařských střediscích už však jsou tak vysoké, že se zájemci o rekreační bydlení stěhují k nám do Vrchlabí. Tím vzniká poptávka na trhu a dochází ke zvyšování cen nemovitostí a my Vrchlabáci, pokud zde chceme žít, se musíme poohlížet po nájemním bydlení. Protože zkrátka nemáme na to, abychom si zde koupili vlastní byt. Druhým řešením dané situace je se přestěhovat pryč z Vrchlabí. Mnoho našich bývalých sousedů tak již učinilo. Bohužel.

Pokud se podíváme na vývoj počtu obyvatel Vrchlabí od roku 1989 do roku 2022, je zde patrný neustálý úbytek trvale žijících obyvatel. Před 33 lety zde žilo k 1. lednu 13 682 lidí, letos na začátku roku to bylo už jen 11 845 obyvatel. Proto je jednou z našich priorit zabránění poklesu trvale žijících obyvatel.

Koncepce bytové politiky musí být dlouhodobá, nejen na jedno volební období, ale na dvě až tři. To je dostatečně dlouhá doba, aby byl vidět dopad na místní obyvatele a jejich spokojenost – ekonomickou udržitelnost, abychom měli na to zde trvale žít. Během jednoho období se nedá pořádně připravit a současně realizovat revitalizace domů a bytů v majetku města. Nestačí pouze opravovat fasády, ale domy a byty je potřeba revitalizovat komplexně.

Dle Koncepce bytové politiky města Vrchlabí pro období let 2022 až 2026 vlastní město 762 bytů, což je v porovnání s jinými městy České republiky ve srovnatelné velikosti nadprůměr. Avšak v jiných městech není takový turistický ruch a zájem o rekreační bydlení, který tak zvedá ceny pronájmů i cen nemovitostí. Proto podle nás není počet bytů neúměrně vysoký. Cenu nájemného na udržitelné výši můžeme zajistit jedině tak, že nebudeme snižovat bytový fond, ale naopak se jej budeme snažit ještě navyšovat, a to buď rekonstrukcí stávajících objektů ve vlastnictví města, nebo do budoucna výstavbou nových bytových domů. Pokud město dokáže postavit tak složitou budovu, jako je bazén s technologiemi, dokáže postavit i byty pro nájemní bydlení.

Nájem volných městských bytů je ve Vrchlabí řešen formou výběrového řízení na základě zveřejněné nabídky a o přidělení bytu rozhoduje rada města na základě doporučení majetkové a bytové komise zřízené jako poradní orgán rady města. Teprve nedávno byl do výběrového řízení zaveden k používání jednotný přihlašovací formulář, ve kterém se sleduje současná bytová situace žadatele či vlastnictví nemovitosti k bydlení. Přesto je i nadále hlavní podmínkou pro přidělení bytu „soutěženého dle výběrového řízení“ složení jednorázové nevratné částky, jejíž minimální výše se odvíjí od stavu nabízeného bytu a lokality, kde je umístěn. Jsme zásadně proti tomu, aby výběr nájemců pokračoval touto cestou, jelikož znevýhodňuje zájemce, kteří si nemohou dovolit platit jednorázový dar městu, který běžně převyšuje částku 100 000 korun. Obálková metoda je soutěž, ve které vyhrává ten, kdo dá nejlepší nabídku. Ostatní kritéria jsou spíše zbytná. Nejde tedy o to, jak velká rodina žádá o jak velký byt či pro koho konkrétně by byt měl být určený, ale „kdo dá víc“. Někteří lidé se do takového systému nikdy nebudou moci přihlásit a vždy nám vypadnou, protože na takový způsob získání nájemního bytu nebudou dost bohatí.

Dalším, kdo musí platit nevratný dar městu, konkrétně ve výši 100 000 korun na veřejnou zeleň, jsou zájemci, kteří si z důvodu věku a nižší soběstačnosti žádají o přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v ulici Pražská. Zproštěni úhrady poplatku jsou pouze zájemci o byty zvláštního určení v Penzionu s byty pro důchodce v ulici Slovanská, kde se přihlíží také k sociální situaci zájemců, tedy odpadá povinnost poskytnout zmíněný dar městu. Pronájem všech bytů zvláštního určení podléhá opět schválení radou města a je podmíněn doporučením Pečovatelské služby Vrchlabí a ošetřujícího lékaře. I v tomto případě jsme proti tomuto daru městu.

Výchozím bodem pro nastavení změn výše popsaných je motivace ze strany politických reprezentantů. Proto se zavazujeme, že přístup k bydlení zaručíme všem, jakožto základní právo, nikoli jako komoditu, kterou si každý musí „ulovit sám“. A to i přesto, že je zajištění si bydlení a svých potřeb odpovědností každého jednotlivce. Ale je to obec, která pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů. Budeme proto usilovat o:

  1. Zrušení obálkové metody pro výběr nájemníků do městských bytů

  2. Zrušení příspěvku na zeleň ve výši 100 000 korun pro byty zvláštního určení

  3. Investování minimálně 100 % z vybraného nájemného zpět do městského bydlení

  4. Navýšení investic do rekonstrukce stávajících objektů, které jsou vhodné pro nájemní bydlení, včetně posílení a zvýšení absorpční kapacity pro čerpání dotací nejen z evropských fondů.

Naším hlavním cílem je zvýšit počet bytů k nájemnímu bydlení a tím zvýšit dostupnost těchto bytů pro místní obyvatele, ale i pro zaměstnance vybraných profesí, jako jsou lékaři, učitelé, ale také pracovníci sociálních služeb a podobně.

Lukáš Teplý

lídr kandidátky Vrchlabí do toho!

Zdroj: vrchlabinky.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme